Psykologisk rådgivning vid sömnproblem

Om behandlingen

Behandlingen bygger främst KBT metoderna sömnrestiktion och stimuluskontroll och utgår från patientmaterialet ”Sov gott” som är framtaget av i landsting i Uppsala-Örebroregionen. Materialet finns både som pdf-version samt för beställning från respektive landsting.

Behandlingen har utformats för att kunna anpassas efter olika typer av sömnproblem. Målet med behandlingen är inte att patienten ska sova helt perfekt utan lära sig metoder för att sova bättre samt få en mer realistik syn på sömnproblem. Vid den inledande sessionen får patienten i hemuppgift att läsa Förslagsvis bokas patienten sedan in på ett eller två uppföljande samtal bokas med några veckors mellanrum. Vid den avslutande besöket sammanfattas behandlingen och patienten får skapa en plan för hur patienten kan arbeta vidare på egen hand.

Som ett led i att kvalitetsäkra behandlingsarbetet bör utvärdering ske med hjälp av självskattningsformulär. Förslagsvis ISI, PHQ-9 och WHODAS 2.0.

Moduler

Nedan följer instruktioner för respektive modul.

Modul 1 – Sömnhygien och stimuluskontroll

Målet med sessionen är att undersöka hur vilka strategier som patienten hittills använt för att hantera sina sömnproblem och baserat på psykoedukation om sömn reda ut eventuella missförstånd kring sovvanor. Inte sällan är det nämligen det dessa strategier som gör att sömnproblemen vidmakthålls. Patienten får sedan i hemuppgift att läsa på om sömn i självhjälpsmaterialet samt börja registrera sina sovvanor i en sömndagbok. Patienten får även i uppgift att arbeta med stimuluskontroll och sömnhygien.

Patientmaterial – Sov gott

Modul 2 – Rational för sömnsrestriktion

Målet med sessionen är att ytterligare utvärdera patientens sömnmönster utifrån sömndagboken samt ge rational för sömnrestriktion. Rekommenderad hemuppgift är att fortsätta fylla i sömndagbok, arbeta med stimuluskontroll samt även arbeta med sömnrestriktion (eller åtminstone schemalagd sömn i de fall sömnrestriktion upplevs som alltför krävande).

Modul 3 – Uppföljning och vidmakthållandeplan

Målet med sessionen är att sammanfatta vad patienten lärt sig och skapa en plan för hur patienten själv kan arbeta vidare på egen hand.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *