Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning kallar vi alla behandlingar som främst syftar till att lära patienter copingstrategier (eller verktyg) för att bättre hantera olika psykologiska svårigheter. Det kan handla om att lära ut strategier som sömnrestriktion för att patienten ska sova bättre eller metoden orosstund för att patienten bättre ska hantera grubbel och ältande. Det kan också handla om att förklara för patienten om vikten av fysisk aktivitet vid nedstämdhet eller lära ut korta ACT-övningar som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet.

Behandlingsinsatsen kan alltså både utgå från traditionella KBT metoder men också mer ACT baserade interventioner kan användas. I det senare fallet kallas behandlingen ofta för Fokuserad ACT (FACT).

Behandlingen består vanligtvis av mellan 1-3 sessioner där endast ett samtalen bokas i taget.

Manualer

Ovanstående manualer är under utveckling och kommer läggas ut i senare versioner av manualen. Se vår utvecklingsplan för vidare information!