Intolerans för osäkerhet

Mål

Målet med sessionen är att uppmärksamma problemet i att ständigt försöka minimera osäkerheter i livet, samt visa på alternativet att träna tolerans för osäkerhet.

Föreslagen sessionslängd

30-45 min

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Intolerans för osäkerhet
 3. Beteendeexperiment
 4. Hemuppgifter
 5. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Intolerans för osäkerhet

Registreringsblad för beteendeexperiment

Vad är viktigast?

 • Presentera begreppet intollerans för osäkerhet.
 • Påbörja kartläggning av patientens nuvarande strategier för att minska osäkerhet.
 • Planera för ett beteendeexperiment.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor. Undersök kort tillsammans med patienten hur det varit att fylla i orosdagbok och vad patienten upptäckt. Gå igenom patientens registrering med hjälp av punkterna under “Att analysera sin oro” som finns överst i patientmaterialet, modul 2.

2. Intolerans för osäkerhet

Psykoedukation

Inled med att berätta att personer med oro i allmänhet har större intollerans för osäkerhet än andra. Klargör begreppet intolerans för osäkerhet, gärna med hjälp av allergi-metaforen som finns i patientmaterialet “GAD – Intolerans för osäkerhet”. Visa på modellen i samma modul och betona hur central intolerans för osäkerhet är för de olika komponenterna i en orosproblematik.

Kartlägg patientens nuvarande strategier

Fråga patienten vad hon/han gör för att minska osäkerhet i nuläget. För att finna ytterligare exempel – ta hjälp av listorna med strategier i patientmaterialet.  Kryssa i de strategier som patienten uppger sig använda. Börja gärna fylla i patientens egna exempel och uppmana patienten att fortsätta lägga märke till och skriva ned vilka strategier hon/han använder. Sammanfatta med att notera att strategierna konsumerar mycket tid och energi.

– Så det verkar som att osäkra lägen blir extra jobbiga för dig. Brukar du göra något särskilt för att minska det där jobbiga?
– Sammanfattningsvis kämpar du mot osäkerhet på många olika sätt. Det verkar ta mycket utrymme i ditt liv.

Ökad säkerhet eller ökad tolerans

Använd bilden i patientmaterialet.

Notera vad var patienten hittills haft sitt huvudfokus. Normalisera fokus på ökad säkerhet genom att beskriva hur det ger kortsiktig minskning av oro. Beskriv samtidigt svårigheterna med att öka säkerhet:

 • Det är ofta omöjligt att bli helt säker.
 • Att söka säkerhet blir då mycket energikonsumerande.
 • Man missar samtidigt träning i att tolerera osäkerhet och riskerar att bli än mer intolerant.

3. Beteendeexperiment

– Det har gått mycket kraft åt att öka säkerheten, men oron kommer hela tiden tillbaka. Vad tror du om att börja jobba för att öka toleransen istället?   

Referera gärna tillbaka till modellen från patientmaterialet från föregående modul. Beskriv att det mest effektiva sättet att förändra orostankar är att förändra beteendet och bete sig som om man tolererar osäkerhet. Låt patienten redan under sessionen börja söka exempel på vad hon/han skulle göra annorlunda om hon/han tolererade osäkerhet.

Använd sedan exempel och tips från patientmaterialet för att planera ett första beteendeexperiment. Om tid saknas för fullskalig planering bör patienten åtminstonde få tillräcklig information för att sedan själv kunna planera och genomföra ett beteendeexperiment.

4. Hemuppgifter

 • Genomföra beteendeexperiment.
 • Läsa patientmaterial “GAD – Intolerand för osäkerhet” och fortsätta notera strategier för att minska osäkerhet.
 • Fortsatt orosdagbok
 • Fylla i skattningsskalor

5. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.