Öppna gruppbehandlingar

Öppna grupper är ett effektivt sätt att öka tillgängligheten på psykologisk behandling. I korthet går det till så att man har en fast tillfälle varje (eller varannan) vecka dit nya och befintliga patienter är välkomna att komma. Eftersom patienterna kan börj direkt så blir det inte samma väntetider som det annars kan bli till en sluten grupp men ett bestämt startdatum.

Utmaningen med öppna grupper är samtidigt att gruppens dynamik ständigt förändras eftersom nya personer hela tiden kan komma med. En mellanväg är därför att skapa halvöppna grupper som exempelvis bara tar in nya deltagare en gång per månad.

Manualer

  • Öppen grupp för sömnproblem
  • Öppen ACT grupp
  • Öppen mindfulnessgrupp

Ovanstående manualer är under utveckling och kommer läggas ut i senare versioner av manualen. Se vår utvecklingsplan för vidare information!