Slutna gruppbehandlingar

Sluten gruppbehandling är ett effektivt sätt för en mottagning att låta fler patienter få tillgång till en mer omfattande behandling än vad de hade kunnat få individuellt. Utmaningen med slutna grupper är dock att samla ihop tillräckligt många patienter samtidigt, så att gruppen får en lämplig storlek.

Manualer

  • Transdiagnostisk KBT behandling i grupp
  • Gruppbehandling för depression
  • Gruppbehandling för GAD
  • Gruppbehandling för IBS
  • Gruppbehandling för smärta
  • Gruppbehandling för sömnproblem

Ovanstående manualer är under utveckling och kommer läggas ut i senare versioner av manualen. Se vår utvecklingsplan för vidare information!