Livssituation

Patienten är välkomnad och ramarna är satta. Nu är det dags att skapa sig en översiktlig bild över patientens livssituation och kartlägga eventuella underskottsbeteenden.

Vi vill veta:

  1. Hur har patientens problematik påverkat patientens liv? Vilka underskottsbeteenden har patienten?
  2. Finns det faktorer i patientens livssituation som försvårar en behandling?

Ett tips är att hålla frågorna slutna och inte fastna i detaljer. Kommer det upp något intressant område går det alltid att återkomma till det under själva behandlingen.

Tre områden – love, work, play

Den intervjumall vi valt att utgå ifrån är hämtad från FACT och kallas ”Love, Work, Play” efter dessa tre livsområden. Frågorna nedan ska ses som exempel på vad man kan säga snarare än en exakt intervjumall.

Familj – Love

Ett fungerande socialt nätverk är en skyddsfaktor vid psykisk ohälsa. Familj och närstående kan i många fall också vara till hjälp vid en behandling. Därför vill vi veta hur patientens sociala nätverk ser ut.

– Hur bor du?
– Hur länge har du bott där du bor nu?
– Bor du ensam eller tillsammans med någon?
– Är det ok hemma?
– Bor du nära vänner och familj?
– Har du goda relationer med vänner och familj?

Tips: Ett sätt att kartlägga patientens familjesituation utan att utgå från en heteronormativ familjesyn är att fråga ”bor du ensam eller tillsammans med någon” eller ”hur ser din familjesituation ut”.

Arbete och utbildning – Work

Ett arbete eller annan sysselsättning kan också påverka en persons mående. För vissa innebär det stress och oro, för andra kan det vara en välbehövlig rutin och källa till social gemenskap och mening.

”Work” kan även handla om utbildning eller andra liknande aktiviteter som patienten ägnar sig åt. Är patienten sjukskriven kan det vara värdfullt att anteckna detta här

– Arbetar eller studerar du?
– Vad arbetar du med / var pluggar du?
– Trivs du med ditt jobb?
– Om inte, letar du efter någon ny sysselsättning?
– Om du inte arbetar, hur försörjer du dig?

Fritidsintressen – Play

För att må bra behöver vi även en tid för återhämtning och nöje. Många gånger kan det vara i det dessa områden i livet som psykisk ohälsa visar sig först. Exempel på detta kan vara patienter som hamnat i ”stresskonen” och börjat prioritera bort aktiviteter.

– Vad gör du då du inte jobbar/studerar?
– Vad tycker du om att göra på din fritid?
– Vad gör du för att återhämta dig och slappna av?
– Är du med i någon förening eller träffar du andra människor utanför familjen och arbetet?
– Har du vänner och vad gör ni när ni träffas?

Förslag på journalanteckning

Syftet med denna journalanteckning är framförallt att uppmärksamma de eventuella underskottsbeteenden som iakttagits. För egentligen spelar ju det exakta ”innehållet” inte särskilt stor roll. Det är också bra att anteckna om patienten har någon form av socialt stöd, som eventuellt kan vara till hjälp i behandlingen.

Slutligen fungerar även denna anteckning som ett sätt för mig som behandlare att komma ihåg vilken patient anteckningen handlar om. (Hmm.. vem var nu det här, var det småbarnsmamman som gillade att spela tennis eller var det studenten som slutat med jazzdans när hon träffade sin pojkvän…)

Familj Man, särbo, bor i lägenhet, två utflugna barn
Arbete/sysselsättning Bilmekaniker, trivs med jobbet, mycket stress pga nedskärningar. 25% sjukskriven.
Fritid/intressen Spelar på trav med vänner, annars få intressen. Tidigare mer socialt aktiv.

Två tips…

  • Pröva att endast använda dig av slutna frågor i början av samtalet för att samtalet inte ska fastna i detaljer. Visserligen kan dessa vara intressanta men det är inte säkert att de alltid bidrar till syftet att få en grov överblick över vilken kontext patienten lever i. Är det någonting som är viktigt kan du istället fråga om det är ok att ni återkommer till det senare och göra en anteckning.
  • Ett annat tips är att använda dessa frågor tillsammans med verktyget Bulls Eye, som är skapat av Tobias Lundgren. Med hjälp av Bulls Eye, som täcker av samma områden, blir det möjligt att mäta ”förändringar” inom de olika livsområdena.