Våra pusselbitar…

Vi ser inte det här som en manual som beskriver hur man ska göra KBT i primärvården. Vi ser det snarare som ett antal fristående pusselbitar som beskriver hur man kan göra!

Så välj själv vilka bitar ni vill använda! Om du skulle få svårt att passa in en bit, lova oss gå inte loss med hammaren. Ta hellre fram storsaxen och klipp till biten så den passar just ert pussel. Och glöm inte bort att lägga till era egna bitar. Pusslet är ert.

Men vilka är då våra pusselbitar?

Introduktionen…

som du just nu läser, handlar om vårt syfte med att släppa denna manual. Vi hoppas kunna inspirera dig att läsa vidare och kanske också inleda en dialog med oss där vi kan lära av varandra.

Teori och vetenskap …

berättar om några av de teroretiska och empiriska utgångspunkter vi utgått från när vi utformar vår mottagning. Här hittar ni pusselbitar om vår syn på hälsa och evidens, om forskning kring korta behandlingar och om stegvis vård och stegvis bedömning.

Flöden …

innehåller pusselbitar om hur vi gjort för att öka tillgängligheten på psykologisk behandling och få våra patientflöden att flyta bättre!

Bedömning …

beskriver hur man kan göra en bra bedömning i primärvården. Här hittar ni pusselbitar om Triage och stegvis bedömning, om gula- och röda flaggor, om skattningsskalor för screening och förmätning och några olika modeller för problemkonceptualisering.

Behandling …

innehåller våra behandlingsbitar och vänder sig främst till dig som minst har en grundläggande utbildning i KBT. Målet här har varit att paketera alla de terapibeteenden vi gör tillsammans med våra patienter till flexibla ”minimanualer” med högt instruktionsvärde. Vid varje manual finns även patientmaterial för nedladdning. Se det gärna som en receptsamling där du precis som vid vanliga recept alltid kan byta ut ingredienser och krydda efter behag.

Här hittar ni också våra gruppbehandlingar för stress, depression, ångest och sömnproblem. Till de flesta behandlingar ingår färdigt behandlingsmaterial med undantag av vår sömnbehandling där vi utgår från en självhjälpsbok.

Utvärdering …

handlar om hur vi kvalitetsäkrar och kontinuerligt förbättrar våra behandlingar. I kapitlet presenterar vi också våra idéer kring ”A4 forskning” och hur vi tror att det kan snabba på utvecklingen av effektiva evidensbaserade behandlingar.

Gästartiklar …

finns det än så länge inga! Det är här vi hoppas kunna samla alla bitar som ni läsare delat med er av.

Organisation …

handlar om hur vi försöker leda arbetet på vår mottagning. Här hittat ni pusselbitar om metoder som OBM, Lean och Kaizen och hur vi valt att standardisera vårt arbete med 5S och lokala rutiner. Vi kommer även berätta varför vi gillar pulsmöten, varför vi helst skulle slippa alla internremisser och vad vi gör en eftermiddag i veckan då vi har workshop.

Vår förhoppning är nu att vi ska ha lyckats inspirera dig att läsa vidare och om du vill bidra genom att lämna en kommentar eller skriva en egen artikel!