Lösningar finns redan…

Vår vision är alltså att utifrån socialstyrelsens riktlinjer skapa det bästa möjliga omhändertagande av personer med psykisk ohälsa i primärvården!

Vi erkänner att målet är stort. Och vi inser att vi kanske inte klarar det själva. Det är därför vi skrivit denna manual!

En manual av och för kliniker

SamarbeteUnder de år vi arbetat med psykologisk behandling i primärvården har vi samlat på oss en mängd erfarenheter av sånt som fungerar, och sånt som inte fungerar. Idag har vi, om vi jämför med hur vi arbetande för några år sedan kommit en bra bit på väg. Men vi är alls inte klara!

I den här manualen har vi försökt samla all vår kliniska erfarenhet och all den kunskap vi tillägnat oss under åren. Det här är en manual är skriven av kliniker för kliniker. Den är alltså skriven till dig!

Vem är du?

Vårt mål med denna manual är att nå ut till andra kliniker som arbetar i primärvården. Eftersom vi som skriver alla är psykologer med en minst en grundläggande utbildning i KBT kommer innehållet med stor sannolikhet att vara mest relevant för behandlare med åtminstone en grundläggande utbildning i KBT.

Vi är medvetna om att det både finns forskning och klinisk erfarenhet som visar på goda behandlingsresultat för andra terapiinriktningar. KBT är i ständig utveckling på samma sätt som andra former av terapi. Kanske kommer cirkeln en dag att slutas så vi istället börjar prata om terapi som fungerar. Men fram till dess måste vi arbeta med det vi kan. Därför utgår manualens behandlingsmetoder från KBT och beteendeanalys samt närliggande metoder som ACT, FACT, DBT och FAP.

Varför inte en bok?

DialogUnder arbetet med denna manual har det några gånger slagit oss att vi kanske skulle försöka ge ut den som en bok. Det finns många skäl till att vi inte valt att göra det.

För det första kan en bok ge oss illusionen om att vår manual är klar. Det är den inte. Målet är inte heller att den någonsin ska bli det. Vi vill att det ska vara en manual som kan förbättras i samma takt som våra behandlingar. Den här manualen ska aldrig bli färdig.

För det andra så vill vi med denna manual skapa en dialog med dig som läser. Alla era understrykningar, frågetecken och anteckningar ni vanligtvis skulle förse er litteratur med, de vill vi läsa.

Vi behöver din hjälp!

HjärtanVår övertygelse är att det runt om i landet finns en massa kompetenta kliniker som redan nu genomför fullkomligt lysande behandlingar.

På en vårdcentral i Linköping kanske det jobbar en psykolog som är en mästare på att bota depression, i Falun sitter en steg-1 utbildad kurator som är proffs på att behandla patienter med oro och i Uppsala finns en psykoterapeut som klarar av att behandla de mest seglivade ångestsymtom.

Att hitta verksamma metoder att motverka den psykiska ohälsan i samhället är ett av vår tids stora utmaningar!

Vi tror dock inte att vi behöver leta långt bort för att hitta lösningar. Vår övertygelse är att de lösningar vi behöver redan blivit funna. Delvis av oss, och delvis av er som läser.

Vår gemensamma uppgift är därför inte att skapa nya behandlingar utan istället utforma ett sätt att ta tillvara och finslipa de behandlingar vi redan har. Vår önskan är att denna manual ska vara ett steg i den riktningen.