Primärvårdsanpassad KBT

Pprimärvårdsanpassade KBT behandlingar bygger helt på evidensbaserade KBT manualer för vanliga problemområden men är nedkortade och anpassade till en primärvårdskontext. Manualerna är vanligtvis mellan 4-8 sessioner.

Manualer

Ovanstående manualer är under utveckling och kommer läggas ut i senare versioner av manualen. Se vår utvecklingsplan för vidare information!