Öppen grupp i mindfulness

Om behandlingen

Behandlingen bygger på mindfulness och det rekommenderas att du som behandlare är väl påläst om metoden. Förslag på litteratur är ”Mindfulness : en väg ur nedstämdhet”
av Mark Williams, Jon Kabat-Zinn, Zindel Segal, John Teasdale. För mer vetenskapliga resonemang rekommenderas boken ”Mindfulness i hjärnan” av Åsa Nilsonne.

Målet med behandlingen är inte att uppnå symtomreduktion utan att patienten ska lära sig grunderna i mindfulness. Denna behandlingsinsats kan ske som fristående behandling, som ett komplement till en medicinbehandling eller som en del av en annan psykologisk behandling.

Som ett led i att kvalitetssäkra behandlingsarbetet bör utvärdering ske med hjälp av självskattningsformulär. Förslagsvis PHQ-9, GAD-7 och WHODAS 2.0.

Övergripande upplägg

Gruppen har ett “öppet” upplägg vilket innebär att nya deltagare kan börja varje tillfälle. Gruppen har alltså inget fast startdatum utan får snarare en “drop-in” karaktär. Detta gör att varje tillfälle behöver vara “fristående” så att nya deltagare inte känner att de missar något. I de fall en övning ändå bygger vidare på en övning från föregående vecka inleds övningen men en kort repetition.

Variera teman och övningar

Förslagsvis kan man även varje vecka bestämma ett specifikt ”tema” att arbeta utifrån. Detta tema kan både styra val av psykoedukation och övningar.

 

 

Grundschema

Varje grupptillfälle är 60 minuter.

Välkomna 5 min
Andningsankare eller annan enkel övning 5 min
Reflektionsrunda 5-10 min
Lång övning 15-25 min
Reflektionsrunda 5 min
Kortare övning 5-10 min
Reflektionsrunda samt förslag på hemuppgift 5 min
Avslutning 5 min

Välkomna – 5 min

Deltagarna hälsas välkomna och om någon ny deltagare har anslutit gör vi en kort “runda” där alla (inkl. ledarna) får säga sitt förnamn samt ett av följande (välj en eller hitta på något eget):

  • En mening om vad jag tänker om mindfulness
  • En mening om mina förväntningar inför idag

Det finns några olika syften med denna runda:

  • Ge deltagarna en chans att “landa” samt vänta in eftersläntrare.
  • Ge deltagarna en chans att presentera sig (bli ett namn i gruppen)
  • Ge ledaren möjlighet att känna av vilka deltagare som vill, och inte vill, prata
  • Bocka av deltagarna i närvarolistan
Tips: När rundan är slut kan man reflektera kring hur att det ofta är svårt att hålla koncentrationen vid såna här tillfällen. Det är lätt att man är så fokuserad på vad man själv ska säga så man “missar” de andras namn. Det är viktigt att denna reflektion görs på ett icke-dömande sätt. Ett sätt kan vara att modellera själv genom att ledaren frågar: “har vi också varit med om att ni hälsat på någon, och sen haft svårt att komma ihåg personens namn för ni varit för fokuserad på att säga ert eget?”

Andningsakare

Börja med en enklare övning så att deltagarna kan få “landa” här och nu. En bra övning för detta är andningsankaret. Denna övning går också enkelt att bygga ut med andra kortare inslag som kan återkommer under en senare övning eller i något teoriavsnitt. Det kan exempelvis vara att växla uppmärksamheten från andningen till andra sinnesintryck från kroppen, att lyssna på ljud eller uppmärksamma hur tankarna “smiter iväg”.

Reflektionsrunda

Efter varje övning är det bra att göra en kort reflektionsrunda för att följa upp övningen och låta deltagarna utbyta erfarenheter och reflektera kring sina upplevelser av övningen. Självklart är det frivilligt för deltagarna att säga, eller inte säga något under denna runda.

Reflektionsrundan ger oss även en möjlighet att

  • betona vad intentionen eller syftet är med de olika övningarna vi har med de olika övningarna
  • knyta an eller fördjupa övningens koppling till någon teori vi pratat om
  • återupprepa grundprinciperna för mindfulness.
Tips: Om man upplever att dessa rundor blir “pressande” för många deltagare kan man istället göra en “popcornreflektion” där alla som vill får “poppa” sina tankar, dvs. säga det rakt ut…

Lång övning

Vid varje tillfälle får deltagarna göra en längre övning utifrån dagens “tema”. Om syftet med gruppen främst är att öka deltagarnas intresse för mindfulness kan man med fördel variera övningarna genom att blanda sittande övningar med övningar där man ligger, står eller går. Vid rätt väder kan man även genomföra övningar utomhus.

Kort övning

Nästan varje övningstillfälle får deltagarna också pröva på en kortare övning mot slutet av gruppträffen. Detta kan både vara en kortare variant av den längre övningen men även en annan övning på samma tema. Syftet med detta är att deltagare som har svårt att få till längre övningar i sin vardag ska kunna inspireras att göra en kortare variant av övningarna.

Avslutning

Varje grupptillfälle avslutas med en kort runda där alla får berätta vad de “tar med sig” från dagens gruppträff. Deltagarna får även förslag på en “frivillig” hemuppgift i form av en övning som de kan öva på till nästa gång. Deltagarna ges även en kort stund till att reflektera kring hur de kan få in med mindfulness i sin vardag i form av vardagsövningar.

Avslutningsvis kan man läser en kort tänkvärd text som sammanfattning av dagens tema.