Föreläsningar

Föreläsningar kan i många fall vara ett effektivt sätt att sprida psykologisk kunskap. Vår kliniska erfarenhet är dock att det sällan räcker med att enbart lära ut en behandlingsmetod för att patienter ska kunna ta till sig den och börja tillämpa det i sin vardag. Därför ser vi istället föreläsningar som ett bra sätt att påbörja ett behandlingsarbete som patienter sedan kan fortsätta antingen individuellt eller i behandlarledda självhjälpsgrupper.

Manualer

  • Föreläsning om depression och nedstämdhet
  • Föreläsning om stress
  • Föreläsning om oro
  • Föreläsning om sömnproblem

Ovanstående manualer är under utveckling och kommer läggas ut i senare versioner av manualen. Se vår utvecklingsplan för vidare information!