Behandlingsrational

En viktig del av det inledande arbetet med KBT är att få patienten engagerad i sin behandlingen. Ett bra sätt att göra detta är att förklara hur behandling går till så att patienten vet vad han eller hon ger sig in på!

Forskning har visat att förståelse för behandlingsrationalen är associerat med positivt behandlingsresultat.

  • Vi gör arbetet begripligt genom att patienten förstår hur behandlingen fungerar.
  • Vi ingjuter hopp om att förändring är möjlig.
  • Vi gör det tydligt vad patienten förväntas göra vilket ökar patientens delaktighet i sin egen behandling!

Exempel på rational

– En behandling som har visat sig hjälpsam vid den typ av problem du beskriver är KBT. Känner du till något om KBT? KBT är en praktisk terapiform som utgår från “här och nu”, men även tidigare erfarenheter kan vara viktiga för att förstå “nuet”. KBT utgår från inlärningsteori – allt det vi lärt oss går att lära om! En behandling börjar ofta med en kartläggningsfas där vi försöker förstå hur det du gör (alltså dina beteenden) samverkar med vad du tänker (alltså kognitioner) och hur du mår (dvs. känslor och andra kroppsreaktoner). I behandlingen kommer vi att arbeta tillsammans med att lära dig nya och bättre sätt att hantera dina problem. Mellan varje möte kommer du också att få hemuppgifter där du rent praktiskt kommer att få träna på att använda de metoder eller “verktyg” som vi pratat om under sessionerna. Under vår behandling utvärderar vi hela tiden hur det går för oss, för målet är att du ska bli hjälpt av att komma hit. Behandlingen avslutas med att vi gör en sammanfattning av det du lärt dig och skapar en vidmakthållandeplan för hur du ska fortsätta använda dig av det du lärt dig under behandlingen. Hur låter det här?

Slarva inte!

Även om behandlingen bara består av ett kort rådgivande samtal så gör det inte det mindre viktigt att patienten får en rational. Så slarva inte över denna punkt!