Hänvisning

Ibland träffar vi patienter som kan få bättre hjälp någon annanstans och i dessa fall kan det finnas ett värde om vi som behandlare vet var vi kan hänvisa dessa patienter. Här följer en lista på några vanliga vårdgivare man kan hänvisa till.

Problemområden

Nedan följer några förlag på instanser dit man kan hänvisa patienter.

Relationsproblem ⇒ Kommunens familjerådgivning

– Utifrån det du berättat låter det som att de främsta problemen handlar om din relation. Har du hört talas om kommunens familjerådgivningen?

Ekonomiska problem, bistånds- eller bostadsfrågor ⇒ Kommunens socialtjänst

Enligt socialtjänstlagen är det kommunen som har det yttersta ansvaret för att kommuninvånare som behöver hjälp och stöd också får det. Efter en individuell prövning kan personer som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt få ekonomiskt bistånd. Förutom försörjningsstöd finns även möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till exempelvis för begravningskostnader, flyttkostnader eller andra mer långvariga eller tillfälliga behov.

– De problem du beskriver verkar handla mycket om din ekonomi och de svårigheter du har med att hitta en bostad för dig och dina barn. Mitt råd till dig är att kontakta kommunens socialtjänst. Vad tänker du om det?

Arbetsrelaterad problematik ⇒ Företagshälsovården

Vid arbetsrelaterad problematik bör man först och främsta hänvisa patienter till företagshälsovården. I de fall där patienten arbetar vid en arbetsplats som saknar företagshälsovård bör man naturligtvis erbjuda hjälp ändå.

– Det låter som att dina problem främst handlar om ditt arbete. Vet du om det företag du arbetar på har någon företagshälsovård som du skulle kunna kontakta?

Pågående missbruk ⇒ Kommunens beroendeenhet

Kommuner har ofta en enhet som arbetar med olika slags beroendefrågor som kan ge råd och stöd till patienter med missbruksproblematik.

– Så de största svårigheterna kommer alltså av att du i perioder dricker för mycket alkohol? Har du varit i kontakt med ”råd och stöd” på kommunen?

Pågående eller återkommande behandlingskontakt inom psykiatrin ⇒ Psykiatrin

– Eftersom du redan har en pågående behandlingskontakt på psykiatrin så är mitt råd att du försöker höra av dig dit igen. Ha du någon speciell person där som du skulle kunna kontakta?

Enklare psykologiska problem ⇒ Universitetens psykologmottagningar

På vissa utbildningsorter med psykologutbildningar finns studentmottagningar som tar emot patienter med enklare problematik. Att hänvisa lämpliga patienter dit kan både vara till fördel för patienten – som kanske kan erbjudas en mer omfattande behandling än vad de kan få inom primärvården – men också vara till nytta för blivande behandlare som behöver lämpliga utbildningspatienter att arbeta med.

– Målet idag var ju att ta reda på hur du kunde få så bra hjälp som möjligt med de problem du söker hjälp för. Utifrån det du berättat så kommer jag att tänka på universitetets psykologmottagning där psykologkandidater i slutet av sin terapeututbildning arbetar med precis den här typen av problematik. Och dit har jag möjlighet att skriva en remiss. De har ofta ganska korta väntetider och där har du möjlighet att få en mer omfattande behandling än vad du skulle kunna få här från oss. Är det något du tror skulle hjälpa dig?

Tips:

Ta som vana att alltid skriva ut aktuella kontaktuppgifter direkt från den aktuella vårdgivarens hemsida. Detta är också något man med fördel kan göra tillsammans med patienten. På detta sätt säkerställer vi att kontaktuppgifterna är aktuella, och vi visar även patienten var uppgifterna går att få tag på ifall de skulle tappas bort.

Undvik att bolla runt patienter!

Att ibland hänvisa patienter till andra och mer lämpade vårdgivare kan vara bra. En risk är dock att patienter blir hänvisade runt mellan olika vårdgivare utan att få någon ordentlig hjälp, vilket både skapar en massa onödigt arbete och dessutom förlänger patientens lidande. Så ett tips kan vara att alltid fråga patienten om så är fallet och i så fall undersöka möjligheten att ändå ge någon form av hjälp direkt, än att låta patienten slussas runt ännu ett varv.