Psykologisk rådgivning vid depression

Om behandlingen

Behandlingen bygger på beteendeaktivering och det rekommenderas att du som behandlare är väl påläst om behandlingsmetoden. Förslag på litteratur är ”Ta makten över depressionen : förändra dina vanor – förbättra ditt liv” av Michael E Addis och Christopher R Martell.

Målet med behandlingen är inte att uppnå symtomreduktion utan att patienten ska lära sig grunderna i beteendeaktivering. Denna behandlingsinsats kan ske som en del av en medicinbehandling, som en introduktion till en öppen gruppbehandling i beteendeaktivering eller som en fristående behandlingsinsats.

Som ett led i att kvalitetsäkra behandlingsarbetet bör utvärdering ske med hjälp av självskattningsformulär. Förslagsvis PHQ-9, GAD-7 och WHODAS 2.0.

Moduler

Nedan följer instruktioner för respektive modul.

Modul 1 – Introduktion till beteendeaktivering

Målet med sessionen är att ge patienten en kort rational för beteendeaktivering och att patienten ska få börja registrera sitt sina aktiviteter samt vilken funktion dessa har i en aktivitetsdagbok.

Patientmaterial – Depression och beteendeaktivering

Aktivitets- och stämningsschema – variant Röd/Grön

Modul 2 – Röd och gröna beteenden

Målet med sessionen är att hjälpa patienten göra en meny av ”gröna beteenden” samt introducera TRAP/TRAC på ”röda beteenden”.

Arbetsblad – Plusaktiviteter

Arbetsblad – TRAP/TRAC

 Modul 3 – Uppföljning och vidmakthållandeplan

Målet med sessionen är att sammanfatta vad patienten lärt sig och skapa en plan för hur patienten själv kan arbeta vidare med beteendeaktivering.