Introduktion till bedömning

Under en längre tid har du gått runt med en jobbig känsla i bröstet. Som en oro som aldrig går över. Du vet inte riktigt när det började. Kanske var det i samband med att du fick mer att göra på jobbet. Kanske har den varit där längre, du har svårt att veta. Den senaste tiden har den iallafall vuxit sig starkare. Du är ofta rastlös och orolig. Sömnen krånglar och du har fått svårt att koppla av. Samtidigt känner du dig allt oftare nedstämd, utan att du egentligen kan sätta fingret på varför. Du har fått svårare att göra saker du tidigare brukade. Du går inte ut lika ofta på kvällarna och har blivit något av en mästare på att komma med undanflykter när dina vänner ringer. Du märker också att du får allt svårare att klara av ditt jobb. En dag går det inte längre. Det är då du ringer din vårdcentral. Frågan är nu, om det var du i historien, hur skulle du då vilja ha blivit bemött?

I det här kapitlet kommer vi att diskutera just denna fråga. Hur kan vi som behandlare utforma vårt första möte med våra patienter så att det blir så givande som möjligt, både för patienten och för oss!

Innehåll

Syfte – vad är egentligen målet med att göra en bedömning?
Riktlinjer – som kan vägleda oss när vi utformar vår bedömning.
Triage – hur kan vi fördela bedömningsarbetet mellan olika yrkesgrupper?
Processöversikt– en översikt över hur bedömningen kan integreras med behandlingsarbetet.
Ramar – hur utformar vi vår bedömning?

Moment – vad kan (och ska) en bra bedömning innehålla?