Förmätning via brev

När en patient söker hjälp för psykisk ohälsa finns en mängd frågor vi vill få svar på. För att underlätta bedömningen kan det vara bra att skicka ut några olika självskattningsformulär som patienten får fylla i innan första samtalet. Ett alternativ är att patienten ombeds komma lite tidigare till den första bedömningen och fylla i formulären i väntrummet.

Utöver detta vill vi även se till att våra patienter får en realistisk förväntning av vilken hjälp vi kan erbjuda. I bästa fall är detta något som redan sker vid patientens initiala kontakt med vårdcentralen. Det kan vara via telefon med en sjuksköterska  eller vid ett besök hos någon annan yrkesgrupp på vårdcentralen. Ibland fungerar detta bra, ibland fungerar det mindre bra och därför kan en bra idé vara att skicka ut ett välkomstbrev till nya patienter.

Vi vill:

 1. Få en första överblick över patientens problematik.
 2. Ge patienten rätt förväntningar på vilken vård vi kan erbjuda.

Skattningsskalor

För att bestämma vilka skalor vi ska använda har vi satt upp en “önskelista” över viktiga egenskaper.

Önskelista för skattningsskalor

 • relevanta för vår patientgrupp
 • goda psykometriska egenskaper
 • lätta att scora
 • användas i relevant forskning
 • kostnadsfria

För närvarande har vi valt att använda oss av följande startpaket av skattningsskalor.

 • PHQ-9 – Nedstämdhet
 • GAD-7 – Oro
 • MISS – Sömnproblem
 • Livsstilsfaktorer – som generell hälsa, fysisk aktivitet och kostvanor, tobak, alkohol, droger samt om de varit utsatta för våld.

Dubbelsidiga skattningsskalor PHQ-9 + GAD-7

Formulär om levnadsvanor inkl. sömnskala MISS

I de fall specifika problemområden framkommit vid tidigare kontakt ges även diagnosspecifika skalor. Dessa brukar vi dock vanligtvis ge patienten efter första samtalet.

 • PSS – Stress
 • KEDS – Utmattningssymtom
 • ISI – Insomni
 • MADRS – Depression (om den använts tidigare för jämförelse)
 • LSAS– Social fobi
 • YBOCS – Tvång
 • PDSS-SR – Paniksyndrom

Läs mer om skalorna i kapitlet om utvärdering eller på fbanken.se.

PSS

KEDS

ISI

MADRS

LSAS

Y-BOCS

PDSS-SR

Varför är det bra att använda självskattningsformulär?

 • Alla frågor patienten svarat på i ett självskattningsformulär är frågor vi slipper ställa när vi träffar patienten. Det gör att vi snabbare kan fokusera på det som är viktigt så att vi snabbare kan börja behandla.
 • Genom att använda självskattningsformulär säkerställer vi också att vi inte missar några viktiga frågor, som att exempelvis fråga om våld, suicidalitet eller undersöka om patienten är oförklarligt trött vilket är en röd flagga för läkarbedömning.
 • Vi kan jämföra patientens svar i de olika skalorna mot en normgrupp och på detta sätt få en tydligare bild av graden av patientens problematik.
 • Vi kan även använda svaren för att utvärdera en framtida behandlingsinsats.

Välkomstbrev

Tillsammans med skattningsskalorna skickar vi alltid med ett kort välkomstbrev. Syftet med detta brev är dels att presentera skalorna, men också sätta ramar för vårt första samtal samt presentera vilken slags behandling vi kan erbjuda på vårdcentralen.

I det brev vi vanligtvis skickar ut brukar det ungefär stå:

Välkommen på Bedömningssamtal

Bedömningssamtalet är till för att vi tillsammans ska ta reda på vad som är svårt för dig, hur din livssituation ser ut just nu och vad som kan hjälpa dig att må bättre. Målet är att du efter bedömningssamtalet ska ha en plan för hur du kan gå vidare. För vissa räcker ett samtal. Andra vill komma tillbaka ytterligare en eller flera gånger.Vid vårdcentralen finns flera olika behandlingsalternativ, anpassade efter olika behov. Vi erbjuder:

 • Gruppbehandlingar där deltagarna tillsammans med psykologen hjälps åt att analysera och behandla problematiker.
 • Individuell psykologisk rådgivning där patient och behandlare träffas under några sessioner med fokus på ett specifikt psykologiskt problem. Därefter utvärderas hur behandlingen fungerat och vi gör tillsammans en plan för hur du kan fortsätta arbetet för god livskvalitet.
 • Psykosocialt stöd för exempelvis krisbearbetning och relationsproblem.

Praktisk information

I kallelsen som medföljer i detta kuvert står vilken tid som är bokad för dig och vilken behandlare du ska träffa. Där står också hur du gör om du vill ändra tid eller avboka besöket. I kuvertet medföljer också frågeformulär som vi ber att du fyller i och tar med dig.

Innan du kommer till samtalet anmäler du dig i vårdcentalens reception. Därefter kan du invänta din behandlare i psykologmottagningens väntrum. Eftersom det ibland är kö vid receptionen är det bra om du kommer i god tid.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till vårdcentalens reception!

Vänliga hälsningar

Team Psykisk Hälsa