Avslut och utvärdering

Så börjar sessionen lida mot sitt slut. För att inte dra över eller behöva stressa igenom slutet av sessionen är det bra att börja avsluta i tid.

Sammanfatta sessionen

Ett bra sätt att avsluta sessionen är att låta patienten sammanfatta vad ni pratat om.

– Nu är vår tid nästan slut. Ska vi sammanfatta vad vi pratat om?
– Ok. Då har vi pratat lite om dig och ditt liv och om varför du sökt hit. Och vi har också pratat om KBT och vad du kan göra för att må bättre. Vad tar du med dig från den här sessionen?

En sammanfattning gör det möjligt att undersöka vad patienten uppfattat från samtalet och räta ut eventuella missförstånd. Det är också ett sätt att återigen förankra de åtaganden som patienten gjort i behandlingen.

Boka ny tid

Ett annat sätt att avrunda sessionen är att gå över till att boka en ny tid.

– Då har vi pratat om hur du mår och lite kring hur du lever ditt liv och utifrån det har vi gjort en planering för hur vi tillsammans ska arbeta med det här. Och så har du fått en första hemuppgift. Ska vi boka en ny tid?

Utvärdering

Det sista vi brukar göra under sessionen är att utvärdera det vi gjort genom en metod som är hämtad från Fokuserad ACT.

Följsamhet till hemuppgift

Har vi inte gjort det tidigare följer vi upp hur säker patienten är på att klara hemuppgiften. Om patienten svarar att hen antaglien inte kommer klara hemuppgiften kan vi lägga någon minut på att tydliggöra syftet med hemuppgiften och även göra den lite enklare.

– På en skala från 1 till 10. Hur säker är du på att du kommer att klara hemuppgiften?

Utvärdera sessionen

– På en skala 1 till 10, hur hjälpsamt har det varit att komma hit idag?

Även här kan det vara värdefullt att stanna upp och problemlösa. Alternativt göra en journalanteckning om göra saker annorlunda nästa session.

– Ok, då vet jag. Jag kommer att fortsätta fråga, för det är viktigt att via arbetar med saker som är viktiga för dig!