RÖDA FLAGGOR

Syftet med Triage är att skapa snabbare och bättre bedömningar genom att låta patienter direkt bedömas av den profession som kan tänkas behandla patienten. För patienter med psykisk ohälsa är det därför inte självklart att patienten genomgått en läkarbedömning innan han eller hon träffar en psykolog.

Detta medför naturligtvis en att risk bakomliggande somatiska orsaker kan missas!

Därför är det viktigt att bedömare är extra uppmärksamma på symtom som kan behöva en läkarbedömning! Dessa symtom kallas ”röda flaggor”.

Symtom som kräver läkarbedömning

Depression

 • Vid oförklarliga depressionssymtom/trötthet utan tydlig utlösare
 • Svår depression med suicidproblematik
 • Vid utebliven förbättring efter KBT behandling

Stress/utmattning

 • Vid oförklarliga symtom/utmattning utan tydlig utlösare
 • Vid utebliven förbättring efter KBT behandling

Ångest

 • Vid outredda symtom från hjärtat
 • Vid oförklarlig stirrighet, stressighet, darrighet utan tydlig utlösare
 • Vid utebliven förbättring efter KBT

Sömnproblem

 • Kraftig övervikt
 • Snarkning
 • Sömnapné
 • Nästäppa
 • Atypiska sömnbesvär

Vikt

 • Vid påtaglig under- eller övervikt

Akut kris

 • Vid tidigare allvarlig psykiatrisk sjuklighet
 • Vid tidigare suicidförsök eller suicid i patientens närhet

VID MINSTA OSÄKERHET – RÅDGÖR ALLTID MED LÄKARE!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *