Traditionell terapi

Med traditionell terapi menar vi KBT behandling som pågår 45 minuter i veckan i mellan 8 till 16 sessioner.
Denna behandlignsform är visserligen inte lika kostnadseffektiv som andra alternativ men samtidigt så är det vissa patienter som behöva en mer omfattande behandlingsinsats för att få effekt av sin behandling.

Denna behandlingsform bör därför inte vara ett förstahandsval på vårdcentralen utan ges som ett senare steg för patienter som ej svarar eller passar för andra mer kostnadseffektiva behandlingsformer.

Samtliga våra primärvårdsanpassade manualer kan också med fördel ges inom en traditionell 45 minuters ram.