Värderingar

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska hitta och formulera livsvärden och att patienten ska se hur dessa kan vara hjälpsamma i arbetet med beteendeaktivering.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

  1. Genomgång av hemuppgift
  2. Om mål och värderingar
  3. Hemuppgift
  4. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Värderingar och mål

Livskompass

 

Vad är viktigast?

  • Förklara skillnaden mellan mål och värdering och låta patienten tänka ut en värdering inom något ett viktigt område.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor och aktivitetsdagboken. Diskutera med patienten hur det gått att experimentera med beteenden. Är patienten villig att pröva aktiverade handling som en daglig rutin i livet?

2. Om mål och värderingar

Beskriv skillnaden mellan en värdering och ett mål. En värdering definieras som en riktning man aldrig kan komma fram till, något man måste leva som. Mål är något man kan uppnå när man går mot det man värderar.

– Jämför med”att bli gift” (som är ett mål) med ”att vara en älskande partner” (en värdering) och ”att resa till Kina” (mål) med ”att resa österut” (värdering).

Fråga gärna om patienten kan komma på något eget exempel från sitt liv.

Beskriv att arbetet med att finna sina livsvärden kan vara till hjälp när man arbetar med beteendeaktivering och ska välja aktiviteter.

Använd gärna arbetsbladet ”Värderingar och mål” eller arbetsbladet ”Livskompass” tillsammans med patienten. Gå igenom område för område. Be patienten stanna upp och fundera över vad hen tycker är viktigt inom varje område.

– Ta en stund och fundera, var är viktigt för dig inom området ”familj”? Vad vill du att ditt liv ska handla om inom just detta område?

Diskutera om det råder skillnad mellan hur patienten vill ha det och hur de agerat den senaste veckan – vad hindrar hen från att leva i enlighet med sina värderingar? Uppmuntra patienten att skriva ner ett eller två delmål inom varje område, mål som är i enlighet med deras värderade riktning.

Utmana patienten att ofta stanna upp och fråga sig ”Hjälper detta mig att agera i en värderad riktning?”

3. Hemuppgifter

  • Fortsätta arbeta med värderingar
  • Fortsätt arbeta med beteendeexperiment och koppla gärna till en viktig värdering
  • Aktivitetsdagbok
  • Skattningsskalor

4. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.