Introduktion till behandling

När du kommer hem från vårdcentralen sätter du dig i köket. Här är allt precis som det var innan du gick hemifrån. Högen med osorterad post ligger kvar, en diskhandduk täcker fortfarande diskhon full med disk. I rummet bredvid står din tv på. På ett sätt är det precis som innan. Du kan fortfarande känna av oron i kroppen. Nedstämdheten finns också där. Samtidigt är det något som är annorlunda. Du minns tydligt psykologens avslutande ord och i din hand har du pappret med den uppgift du fick med dig. En ny känsla har följt med dig hem. För första gången på länge känns det lite hoppfullt.

I det här kapitlet kommer vi att prata om psykologisk behandling.

När man tänker på psykologisk behandling är det lätt att man enbart tänker på ”klassisk” psykoterapi. Vi träffar patienten 45 minuter i veckan tjugo veckor i rad. Men som vi diskuterat tidigare kan det vara bra om vi tillåter oss att tänka bredare.

Att hjälpa människor till bättre psykisk hälsa går att göra på många olika sätt. Vi kan göra det genom traditionell terapi, men vi kan också göra det genom att hålla konsultationer med andra yrkesgrupper, ge rådgivande samtal, hålla föreläsningar med psykoedukation, administrera självhjälpsgrupper eller kommunicera med våra patienter via mail eller videokonferenser.

Genom att anpassa formerna för våra evidensbaserade behandlingar är det vår övertygelse att vi kan vi nå ut till fler. Men samtidigt är det viktigt att vi värnar våra arbetsmetoder så vi inte förlorar de verksamma komponenterna.

Hur gör vi då det? Det är det som det här kapitel handlar om!