Problemlösning vid GAD

Mål

Målet med sessionen är att lära patienten en strukturerad metod för problemlösning för att patienten ska bli bättre att hantera typ 1 oro.

Föreslagen sessionslängd

30-45 min

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Psykoedukation om negativ problemorientering
 3. Rational för problemlösning
 4. Hemuppgifter
 5. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Problemlösning

Arbetsblad – Problemlösning

Vad är viktigast?

 • Undersök patientens nuvarande färdigheter i problemlösning
 • Uppmuntra patienten att prova en strukturerad form av problemlösning

1. Genomgång av hemuppgift

Gå kort igenom patientens självskattningsskalor. Fråga hur det gått att identifiera och ifrågasätta positiva antaganden om oro och om patienten har några ytterligare funderingar kring ett liv med mindre oro?

 1. Psykoedukation om negativ problemorientering

Gå igenom begreppet negativ problemorientering tillsammans med patienten och knyt gärna an till modellen i patientmaterialet “GAD – Problemlösning”.

 • Känner patienten igen sig i någon del?
 • Vilka känslomässiga, kognitiva och/eller beteendemässiga konsekvenser får det för patienten att ha negativ problemorientering?

Undersök även vilka nuvaranda strategier patienten har för att lösa problem genom att exempelvis gå igenom listan med allmänna strategier för att förbättra sin problemorientering som finns i patientmaterialet.

Många patienter har redan fungerande strategier för att lösa vissa av sina problem, men det är inte säkert att patienten klarar av att använda dessa strategier i alla situationer och för alla problem. Försök i så fall att lyfta fram de styrkor du hittar samtidigt som du validerar och normaliserar att strategierna inte alltid lyckas.

3. Rational för problemlösning

Ge rational för strukturerad problemlösning och betona att människor i allmänhet inte är särskilt bra på att lösa problem! Gå igenom de olika stegen i problemlösning och uppmuntra patienten att testa stegen hemma. Ett sätt att göra detta är att låta patienten välja ett aktuellt problem och arbeta med under sessionen.

Till nästa session får patienten i uppgift att fortsätta jobba med strukturerad problemlösning enligt den metod ni gått igenom. Var noga med att trycka på att det inte gör något om det bara dyker upp “små” problem fram till nästa session, poängen är att testa metoden.

4. Hemuppgifter

 • Läsa patientmaterial “GAD – Problemlösning”
 • Skapa en lista över problem som brukar återkomma (för att minska överraskningsmomentet när de uppstår).
 • Använd arbetsbladet för problemlösning för att lösa minst ett problem som uppstår fram till nästa session.
 • Fylla i skattningsskalor

5. Avslut och utvärdering

Avsluta med att kort sammanfatta sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *