Manualer

Psykologisk rådgivning

Dessa manualer beskriver ett fokuserade behandlingsupplägg på mellan på 1 till 3 sessioner. Målet med behandlingarna är att lära ut en KBT-teknik som patienten därefter själv kan använda för att bättre hantera sina svårigheter. Metoden presenteras därför för patienterna som ”psykologisk rådgivning”.

Primärvårdsanpassad KBT

Dessa manualer beskriver en primärvårdsanpassad KBT behandling på mellan 4-8 sessioner.

Manualer under utveckling…

 • Psykologisk rådgivning vid generell ångestproblematik
 • Psykologisk rådgivning vid långvarig smärta
 • Psykologisk rådgivning vid stressproblematik
 • Psykologisk rådgivning vid paniksyndrom
 • Primärvårdsanpassad KBT vid generell ångestproblematik
 • Primärvårdsanpassad KBT vid långvarig smärta
 • Primärvårdsanpassad KBT vid paniksyndrom
 • Primärvårdsanpassad KBT vid social fobi
 • Primärvårdsanpassad KBT vid stressproblematik
 • Primärvårdsanpassad KBT vid utmattningssyndrom
 • Öppen träningsgrupp i mindfulness
 • Öppen sömnskola
 • Öppen gruppbehandling med beteendeaktivering
 • Öppen gruppbehandling för stress (baserad på ACT)
 • Gruppbehandling vid depression
 • Gruppbehandling vid GAD
 • Gruppbehandling vid OCD
 • Gruppbehandling vid paniksyndrom
 • Gruppbehandling vid social fobi
 • Transdiagnostisk gruppbehandling (inspirerad av Unified Protocol)

Detta kapitel är under utveckling och kommer utvecklas i senare versioner av manualen. Se vår utvecklingsplan för vidare information!