Beteendeexperiment

Mål

Målet med sessionen är att patienten lära sig mer om hur man förändrar beteenden med hjälp av beteendeexperiment samt planera ett eget beteendeexperiment.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Rational för beteendeexperiment
 3. Planera ett beteendeexperiment
 4. Hemuppgift
 5. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Beteendeexperiment

Vad är viktigast?

 • Att patienten blir bekräftad i att det kan vara svårt att förändra beteenden och att man kan behöva experimentera sig fram till vad som fungerar.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor och aktivitetsdagboken. Diskutera aktivitetsdagboken och om patienten har hittat några nya mönster?

Repetera vad patienten minns om undvikandebeteenden.

Undvikandebeteenden…

… hjälper patienten att tillfälligt fly undan svåra situationer
… är en normal reaktion på svåra situationer (alla undviker ibland).
… kan hindra patienten från att ta viktiga steg för att lösa problem eller förbättra sinnesstämningen.

Fråga om patienten uppmärksammat några undvikandebeteenden sen sist och om patienten (förhoppningsvis) har registrerat dessa i SORK formuläret.

2. Rational för beteendexperiment

Förklara för patienten att resten av behandlingen kommer att handla om att fortsätta att förändra beteenden på ett sätt som fungerar för patienten.

Ge en rational för beteendeexperiment och gå igenom de fyra stegen.

 1. Bedöm din sinnesstämning och ditt beteende
 2. Välj alternativa beteenden
 3. Testa alternativen (minst tre gånger) och skriv ned resultaten
 4. Utvärdera dina nya beteenden

Använd patientmaterialet som stöd och försök i den mån det går att knyta metoden till patientens egna erfarenheter med att testa alternativa strategier. Vid arbetet är det bra att betona att det visserligen kan vara svårt att i ”skarpa situationer ”välja rätt” – men att patienten alltid har ett val! Det är därför det är bra med en systematisk metod som delar in förändringsprocessen i små hanterbara steg.

– Det är alltid möjligt att förändras om man går till väga på rätt sätt!

– ”Det är bara att göra det” är ingen bra strategi. Om det vore så enkelt att förändras hade du redan gjort det! Det är därför vi behöver pröva oss fram.

3. Planera ett beteendeexperiment

Hjälp patienten att planera ett beteendeexperiment. Om ni vill kan ni bygga vidare på något som patienten redan börjat arbeta med, eller också hitta ett helt nytt område att experimentera på. Låt patienten själv välja, bara det är ett område som patienten upplever som viktigt. Förhoppningen är ju att patienten ska lyckas med experimentet och att förbättringen ska motivera patienten att fortsätta förändra sina beteenden!

Några tips som kan vara bra att ge patienten under arbetet:

– Försök att vara nyfiken på de förändringar du försöker göra. 

– Behandla förändringar av beteende som experiment som man kan lära dig något av, inte som test på viljestyrka eller självaktning.

– För att maximera sannolikheten för att lyckas, välj sådana nya beteenden som är möjliga att klara av. Ta inte på dig för mycket på en gång, och ha inte heller alltför höga förväntningar.

Ta eventuellt upp den verbala regeln: ”Istället för att… ska jag …..”. Om du noterat att du blir nedstämd av att titta på tv hela kvällarna kan du fundera på vad du kan göra istället. ”Istället för att titta på tv från det att jag kommer hem från jobbet till dess att jag går och lägger mig ska jag ta en promenad, läsa och pyssla i hemmet”.

4. Hemuppgifter

 • Läsa patientmaterial – “Beteendeexperiment”
 • Genomför ett helt beteendeexperiment
 • Fortsätt fylla i aktivitetsdagbok
 • Fylla i skattningsskalor

5. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.