Strategier för att hantera problem

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska lära sig strategier för att hantera problem. Detta kan antingen handla om problemlösning av problem som faktiskt går att lösa men också hur patienten hanterar problem som inte går att lösa.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Problemlösning
 3. Hur hanterar man olösliga problem?
 4. Hemuppgift
 5. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Arbetsblad – Problemlösning

Arbetsblad – Hantera problem som inte går att lösa

Arbetsblad – Självlindring genom dina sinnen

Vad är viktigast?

 • Att undersöka vilka strategier patienten använder sig av för att hantera problem och hur det fungerar.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor samt aktivitetsdagboken. Följ upp föregående sessions hemuppgift.

2. Problemlösning

Att oroa sig och grubbla över sina problem utan att aktivt försöka lösa problem riskerar att göra att en depression blir svårare och varar längre. Att lära sig ett aktivt problemlösande förhållningssätt till problem som dyker upp är därför ett effektivt sätt att övervinna en depression.

För att lösa ett problem är det inte alltid nödvändigtvis veta varför något är ett problem, men man måste förstå vad problemet handlar om. Frågor som handlar om ”vad/vilket” är därför till större hjälp än frågor som handlar om ”varför”!

Följande övning kan hjälpa patienten att tydliggöra vad problemet handlar om och i vilket sammanhang det förekommer.

– ”Försök att omformulera ditt problem till faktiska beteendet så att det blir så konkret som möjligt!”

Problem:
”Jag känner mig deppig hela tiden och tycker inte att något är roligt.”

Omformulerat problem:
”Jag spenderar för mycket tid i sängen och undviker att kontakta mina vänner. Jag gör inte längre sådana aktiviteter som jag tidigare brukade tycka om därför att de inte längre ger mig något. Jag känner mig ledsen och tänker sorgsna tankar mest hela tiden.”

Diskutera därefter med patienten om det blir någon skillnad i att lösa ett problem – beroende på om man formulerar det konkret eller inte?

Problemlösning i fem steg:

Gå igenom dessa steg tillsammans med patienten. Använd dig med fördel av patientmaterialet eller också kan du illustrera de olika stegen genom att gå igenom ett exempel på tavlan. Ett tips är också att jämföra dessa steg med stegen i beteendeexperiment som patienten redan fått pröva.

 1. Definiera ett problem som du skulle vilja lösa. Var så konkret som det är möjligt och uttryck problemet i beteendetermer.
 2. Brainstorma fram några olika möjliga lösningar på problemet och skriv ned dessa utan att värdera dess användbarhet. Gå därefter igenom för- och nackdelar med de olika alternativen. Betygsätt gärna alternativen på en skala 1-10 och välj den bästa lösningen (eller en kombination av flera lösningar).
 3. Genomför lösningen och bestäm hur och när du ska utvärdera. Här är det viktigt att lösnignen är realistisk och faktiskt går att genomföra.
 4. Utvärdera resultaten och om lösningen inte gav förväntat resultat får du pröva andra lösningsförslag.
 5. Ompröva lösningar. Om du prövat alla lösningar och fortfarande inte fått de resultat du önskar måste du kanske brainstorma fram ytterligare några lösningar eller så kanske du behöver omformulera problemet! Betona att det inte alls behöver vara bortkastad tid att testa olika lösningar som inte fungerar, tvärtom kan detta ge uppslag till hur du skulle kunna omdefiniera problemet så att det går att lösa!

3. Hur hanterar man olösliga problem?

Tyvärr är det inte alla problem som går att lösa och vissa problem måste man kanske lära sig leva med. Det som är viktigt är alltså att veta vilka problem man har möjlighet att påverka eller förändra och vilka problem som man behöver finna andra sätt att förhålla sig till.

Gå igenom nedanstående tre strategier med patienten och diskutera vilka som skulle fungera bäst.

Tre olika strategier:

 1. Acceptans av det man inte kan förändra. (Återkoppla gärna till modulen om acceptans om patienten genomfört denna,alternativt kan detta vara en modul som patienten kan få arbeta sig igenom i ett senare skede).
 2. Socialt stöd från andra. Detta är något som kan vara svårt när man är deprimerad, men det gör det inte mindre viktigt! En risk när man är deprimerad är att man underskattar den omsorg och omtanke som andra är villiga att ge.
 3. Självlindring. I svåra stunder, när man ställs inför problem som inte går att lösa och det inte finns någon att få stöd hos är det bra om man kan trösta sig själv.  Var noga med att betona skillnaden mellan självlindring och undvikande.

Diskutera med patienten vilka ”självlindrings”-strategier patienten redan idag använder sig av. Vilka fungerar? Vilka fungerar inte? Använd dig med fördel av nedanstående tips på hur man kan hantera olika vanliga känslor som ett diskussionsunderlag.

Känsla Hur kan man hantera känslan?
Överväldigad Bryt ner problemet i mindre delmoment.
Rädd Ta de minst fruktade stegen först och gå uppåt i hierarkin till de mer skrämmande stegen.
Uttråkad Gör situationen omkring dig mer intressant (exempelvis genom att spela sådan musik du tycker om).
Trött Ta pauser och belöna dig själv ofta när du håller på med en tråkig eller tröttande uppgift.
Arg Slappna av och koncentrera dig på något som inte gör dig så frustrerad.
Ledsen Tillåt dig själv att vara ledsen en stund. Det finns ingen anledning att undertrycka känslan. Men om du känner dig ledsen hela tiden, släpp taget. Att gråta kan vara en befrielse, men försök att göra något konstruktivt när du väl gråtit ut. Prata med någon annan och låt samtalet kretsa kring annat än din sorgsenhet.

Skulle patienten vara hjälpt av att lära sig fler strategier för självlindring så kan du låta patienten arbeta med arbetsbladet ”Självlindring genom dina sinnen” under sessionen eller ge arbetsbladet i hemuppgift.

4. Hemuppgifter

 • Pröva att använda problemlösning
 • Ev. pröva att lindra svåra känslor med någon av självlindringsstrategierna
 • Fortsätta med tidigare hemuppgifter
 • Aktivitetsdagbok
 • Fylla i skattningsskalor

5. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.