Plusaktiviteter

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska lära sig begreppet ”plusaktiviteter”och göra en plan för att öka dessa beteenden i sin vardag.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

  1. Genomgång av hemuppgift
  2. Plusaktiviteter
  3. Hemuppgift
  4. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Arbetsblad – Aktivitetslista
Arbetsblad – ”Aktivitetskorgar”
Arbetsblad – Utvärdera plusaktiviteter

Vad är viktigast?

  • Förklara hur plusaktiviteter (dvs. positiv förstärkning) kan hjälpa patienten må bättre utan att invalidera eller förminska patientens problem.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor och aktivitetsdagboken. Följ upp föregående sessions hemuppgift. Lägg särskilt fokus på hur det fungerat med att hitta lämpliga aktiviteter för beteendeaktivering. Lyckas patienten komma i kontakt med ”positiv förstärkning”, dvs. aktiviteter som upplevs som roliga, stimulerande och meningsfulla,  eller handlar de flesta aktiviteterna om ”måsten” och ”borden” som antagligen är mer negativt förstärkta.

2. Arbeta med plusaktiviteter

Hitta plusaktiviteter

Ibland kan patienter ha svårt att komma på aktiviteter som skulle kunna vara alternativ till undvikande. I dessa lägen kan det vara bra att patienten tips på ”plusaktiviteter”. Dvs. aktiviteter som kan ge mening och glädje och hjälpa patienten att komma ur sin depression. Ett sätt att göra detta är att fråga patienten vad som tidigare i livet varit meningsfull och roligt. Till stöd för detta kan man även ge patienten en lista med förslag på aktiviteter där patienten får kryssa för alla aktiviteter som är, har varit eller kanske skulle kunna vara trevliga, stimulerande eller meningsfulla.

Därefter kan patienten få välja några aktiviteter som skulle vara 1) enkla att genomföra och 2) ge stor effekt. Patienten kan därefter få skriva in dessa aktiviteter i ”aktivitetskorgar”.

– ”Har du hört uttrycket att man inte ska lägga alla ägg i samma korg, för om man tappar korgen går alla ägg sönder? På precis samma sätt är det med ”plusaktiviteter”. Om du till exempel bara tycker om att åka skridskor så har du ju inga ”plusaktiviteter” kvar på sommaren. Försök därför välja aktiviteter för olika områden i livet så att du har många alternativ att välja mellan.”

Observera!
Det är viktigt att betona för patienten att detta inte alls är någon ”quickfix” som kommer bota depressionen direkt. Däremot kan aktiviteterna göra att patienten får mer energi och kraft att ta tag i de problem och svårigheter som behöver lösas för att patienten ska må bättre. Detta är viktigt att trycka på då det annars riskerar att uppfattas som invaliderande att bara dela ut en lista med trevliga aktiviteter till någon som är deprimerad – för så enkelt är det inte!

Planera och utvärdera

När patienten valt ut några lämpliga aktiviteter får patienten planera in en aktivitet per dag under tiden fram till nästa session (eller åtminstone några dagar framåt till des att patienten kommit igång!) Börja helst med att planera in en aktivitet redan i dag!

Ibland kan det vara svårt att få tid med aktiviteter – då är det viktigt att poängtera att det är ”kvaliteten” inte ”kvantiteten” som räknas. Försök hitta någon aktivitetet som patienten redan gör och undersök om den går att göra om till en plusaktivitet.

– ”Skulle du kunna pröva att diska på ett nytt sätt – som låter dig komma i kontakt med den där känslan du beskrev att du hade när du var barn och lekte med vatten?”’

Efter varje aktivitet är det också bra om patienten direkt skriver ned sina upplevelser så de går att utvärdera. Detta kan patienten antingen göra direkt i sin egen kalender eller också använda arbetsbladet ”Utvärdera plusaktiviteter”.

3. Hemuppgifter

  • Utföra och utvärdera plusaktiviteter
  • Aktivitetsdagbok
  • Skattningsskalor

4. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.