Om undvikande

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska lära sig vad undvikande är och varför undvikandebeteenden är begripliga men samtidigt inte hjälpsamma. Patienten ska även få lära sig känna igen sina egna undvikandebeteenden.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift – analys av aktivitetsdagbok
 2. Rational för undvikande
 3. Beteendeanalys
 4. Alternativ till undvikande (eventuellt med plusaktiviteter)
 5. Hemuppgift
 6. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Om undvikande

SORK

Vad har du lärt dig?

Vad är viktigast?

 • Ge rational för undvikande och förklara varför det är förståeligt med samtidigt problematiskt.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor och i de fall där detta är aktuellt eventuella andra skalor patienten fyllt i kring möjlig differentialdiagnostik. Har patienten besökt läkare för att undersöka somatiska orsaker kan du även fråga om detta.

Gå därefter igenom aktivitetsdagboken tillsammans med patienten. Hur har det gått att fylla i dagboken? Vad lägger ni märke till?

 • Variationer i sinnesstämning?
 • Bristande variationer i sinnesstämning?
 • Svåra stunder på dagen?
 • Lätta stunder på dagen?
 • Svåra situationer eller aktiviteter?
 • Njutbara situationer eller aktiviteter?
 • Depressionsspiraler?

Använd vid behov arbetsbladet – ”Vad har du lärt dig?”

2. Om undvikande

Börja med att presentera en rational för undvikande. Använd gärna patientmaterialet som stöd.

– Ett klassiskt exempel är mannen som hittar en flaska vodka i öknen – om han att dricka flaskan släcker han törsten för stunden, men han börjar samtidigt svettas allt mer vilket leder till att han blir mer uttorkad…

Var noga med att betona att är en normal reaktion och något som alla gör ibland. Undvikande kan också vara användbart vid rätt tillfälle som att inte besöka en kompis som har magsjuka. Vid depression kan dock undvikandet göra att det blir svårt att ta sig ur depressionen eftersom undvikandet hindrar oss från att ta viktiga steg för att lösa vår situation och förbättra vår sinnesstämningen. Var noga med att betona att undvikandet inte alltid är en avsiktlig och medveten strategi, exempelvis att fastna med mobilen istället för att göra hushållsarbete.

Undersök vilka olika typer av undvikandebeteenden patienten brukar använda (dessa återfinns även i patientmaterialet).

 • Förhalning som undvikande
 • Depressionssymtom som undvikande
 • Grubbleri som undvikande
 • Att bedöva sig, inskränka sig eller ”flumma” som undvikande

3. Beteendeanalys

Hur ska vi veta att ett beteende är ett undvikande? Ett användbart sätt är att se undersöka beteendets omständigheter och konsekvenser med hjälp av exempelvis en SORK.

Välj gärna ett exempel på undvikande som patienten beskrivit och analysera det tillsammans på tavlan. Är patienten intresserad kan du även dra en kort rational för operant betingning och presentera begrepp som positiv och negativ förstärkning och försvagning. Återknyt gärna också till depressionsmodellen.

4. Alternativ till undvikande

Hur komma på rätt spår och minskar undvikande? Ibland är det tillräckligt att bli medveten om sina undvikanden för att förändra sitt beteende. Ibland behöver man arbeta mer fokuserat och medvetet för att finna aktiva reaktioner som alternativ till undvikande.

Stegvis aktivering

När man har en depression kan även små uppgifter kännas överväldigande och då är risken stor att man undviker ännu mer om man ställer för höga krav på sig. Därför är det viktigt att vi hitta lagomt stora steg som ger dig mening och hjälper dig att må bättre. Vi behöver hitta ett sätt att segla i medvind, inte kämpa i motvind.

Självlindring

Det är viktigt att kunna ta hand om sig själv och vi människor behöver ibland få ta en paus och välja att inte närma sig eller ta itu med en jobbig situation. Ibland finns det någon slags ”sorg” som bidragit till depressionen som patienten kanske behöver hitta strategier för att hantera. Har patienten exempelvis varit med om en svår separation kanske patienten behöver få möjlighet att sörja för att kunna gå vidare. Men göra det på ett sätt som inte leder till att patienten ”fastnar i sorgen”.

Diskutera med patienten vad som är tröstande och självlindrande beteenden ger en känsla av lugn och ro eller ger njutning. Använd med fördel patientmaterialet.

5. Hemuppgifter

 • Läsa patientmaterial – “Om undvikande”
 • Kartlägga undvikandebeteenden med hjälp av SORK formuläret
 • Pröva alternativa beteenden genom att tänka ut minst en alternativ beteende att testa och registrera i en SORK
 • Fortsätt fylla i aktivitetsdagbok
 • Fylla i skattningsskalor

6. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *