Behandlingsalternativ

Patienters behov varierar. Vissa behöver en kort behandling, andra behöver en längre. Vissa kan tänka sig att gå i grupp, andra vill helst arbeta på egen hand via internet.

Därför behöver vi en hel palett av behandlingsalternativ.

Nedanstående behandlingsalternativ är sorterade efter uppskattad tidsåtgång i syfte att underlätta mottagningens planeringsarbete. Ta dock tidsåtgången med en nypa salt. Det är även viktigt att de olika behandlingsalternativ tillåts ”flyta över” i varandra för att bibehålla en flexibilitet i behandlingsarbetet.

2 timmars behandlingar

Hänvisning

Psykologisk rådgivning/FACT

Biblioterapi

Föreläsningar

4 timmars behandlingar

Primärvårdsanpassad KBT

Internetbehandling

Öppna gruppbehandlingar

Lågintensivt vårdprogram för patienter med långvariga besvär

6 timmars behandlingar

Slutna gruppbehandlingar

8 timmars behandlingar

Traditionell terapi

Övrigt

Remiss till specialist