Hantera oro och grubbel

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska upptäcka vilka funktioner oro, grubbel och ältande har samt hitta användbara strategier för att hantera detta.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Grubbel och ältande
 3. Att vara närvarande
 4. Hitta alternativ till grubbel
 5. Hemuppgift
 6. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Hantera oro och grubbel vid nedstämdhet

Vad är viktigast?

 • Att patienten får fundera på funktionen av oro, grubbel och ältande.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor samt aktivitetsdagboken. Följ upp föregående sessions hemuppgift.

2. Grubbel och ältande

Vad grubblar patienten på?

Fråga patienten vilka återkommande teman som patienten brukar grubbla över. Använd gärna patientmaterialet som underlag för en diskussion. Undersök även vilka vilka känslor och tankar som brukar dyka upp när patienten grubblar.

Tips: Var medveten om att olika patienter kan använda olika ord för att grubbla. (oro/grubbel/ältande/ruminering/överanalyserande/fixering/ängslan/idisslande/bli som besatt av ett problem osv.) Försök därför undersöka vad patienten själv lägger in i orden och välj det ord som passar patienten bäst!

Vilken funktion har grubblandet?

Undersök tillsammans med patienten vilka konsekvenser grubblandet brukar leda till. Dvs. vilken funktion patientens grubbel och ältande har. Använd med fördel en SORK-modell för att tydliggöra det på tavlan.

Ställ frågor som:

– ”Hur funkar detta tänkande för dig?”
– ”Vilket syfte tjänar detta tänkande dig just nu?”

Forskning visar att när människor uppmuntras att grubbla över saker och ting så försämras deras sinnesstämning. Ältande gör saker värre och man blir mindre benägen och kapabel att lösa sina problem.

– ”Gör tänkandet att du blir mindre deprimerad?”
– ”Brukar ditt stämningsläge förändras när du grubblar över problem?”

Försök att i den mån det går att skilja beteendet grubbla från vanlig problemlösning och normala reaktioner på negativa livshändelser.

– ”Att i allt för stor utsträckning fundera på vem och varför man är som man är är inte alltid till någon hjälp. Faktum är att ett sådant tillvägagångssätt ofta kan vara skadligt eller destruktivt när det handlar att övervinna en depression.”

Skilja på innehåll och funktion av tankar

Förklara att man inte nödvändigtvis behöver förändra tankarnas innehåll för att komma över depressionen.

– ”Du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga ett bo i ditt hår”

Tvåminutersregeln

Gå igenom tvåminutersregeln med patienten. Utgå gärna från patientmaterialet. Fråga även om patienten redan prövat något liknande och vilken erfarenhet patienten i så fall har av detta!

3. Att vara närvarande

Ge en kort rationell för medveten närvaro.

– ”Medveten närvaro innebär att man koncentrerar sig på sin upplevelse, både på det som försiggår omkring och på det man känner, tänker och upplever. Att vara närvarande i sin upplevelse kan vara ett sätt att skaffa sig kontroll över grubbel. Övning i medveten närvaro kan också vara ett effektiv metod för att övervinna depression. Man kan inte leva ett liv utan att någonsin ha negativa tankar eller känslor- sådana upplevelser är en normal del av livet. Men, man kan välja om det negativa tänkandet ska övergå i grubblande.”

Om tid finns kan ni göra någon mindfulnessövning tillsammans med patienten för att illustrera detta. Exempelvis övningen andningsankaret eller någon liknande uppmärksamhetsövning.

Låt patienten kort reflektera kring hur det var att göra övningen.

– ”Vandrade dina tankar iväg under övningen?”
– ”Har du upplevt något liknande i ditt vardagsliv?”
– ”Finns det tillfällen då du uppslukas av grubbel eller orostankar och därmed har svårt att vara medveten om vad som händer här och nu?”

Betona att syftet med att rikta uppmärksamheten mot t ex andningen inte är att avleda eller undvika andra upplevelser. Syftet är att öva sig i att medvetet och flexibelt rikta uppmärksamheten dit man önskar och vara närvarande i denna upplevelse.

4. Hitta alternativ till grubbel

Gör övningen ”Hitta alternativ till grubbel” som finns i patientmaterialet. Diskutera med patienten vilka alternativa beteenden som skulle vara kunna hjälpa patienten att bryta grubbel och oro. Återkoppla gärna till de situationer som ni inledningsvis kartlade i SORK övningen.

5. Hemuppgifter

 • Läsa patientmaterial – “Hantera oro och grubbel vid nedstämdhet”
 • Arbeta med att uppmärksamma grubbel och bryta det med aktiva handlingar
 • Eventuellt öva medveten närvaro
 • Aktivitetsdagbok
 • Fylla i skattningsskalor

6. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.