Imaginär exponering 1

Denna modul kan med fördel delas in i två sessioner (5A och 5B)! Om patienten behöver mer tid på sig för att genomföra exponeringen kan man även planera in extra kortare uppföljningar mellan sessionerna på vårdcentralen alternativt via telefon eller Mina vårdkontakter.

Mål

Målet med sessionen är att patienten ska få en rational för imaginär exponering och börja förbereda en egen imaginär exponering.

Föreslagen sessionslängd

30-45 min

Agenda

  1. Genomgång av hemuppgift
  2. Psykoedukation om kognitivt undvikande
  3. Rational för imaginär exponering
  4. Hemuppgifter
  5. Avsluta och utvärdera

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Imaginär exponering

Arbetsblad – Värsta tanken

Vad är viktigast?

  • Att patienten får en förståelse för att kognitivt undvikande inte fungerar och få börja läsa på om imaginär exponering.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens självskattningsskalor. Vilka hemuppgifter som fokuseras beror om patienten gått direkt från modul 3 om “nyttan med oro” eller också arbetat med modul 4 om problemlösning.

2. Psykoedukation om kognitivt undvikande

Beskriv begreppet kognitivt undvikande och gör “vita-björn-experimentet” tillsammans med patienten. Diskutera effekter av att försöka trycka undan tankar, hur funkade det? Beskring stegringseffekten och återstundsningseffekten som beskrivs i patientmaterialet.

3. Rational för imaginär exponering

Ge rational för imaginär exponering som ett alternativ till undvikande. Beskriv de olika stegen vid imaginär exponering. Diskutera lämpligt fokus för ett första exponeringsscenario och förbered eventuellt i punktform. Om patienten har svårt att hitta ett lämpligt orosscenario kan ni med fördel använda er av övningen ”värsta tanken”.

4. Hemuppgifter

  • Läsa patientmaterial “GAD – Imaginär exponering”
  • Skriv utkast till exponeringsscenario
  • Fylla i skattningsskalor
  • Förbered möjlighet till att spela in exponeringsscenariot på exempelvis en mobiltelefon eller MP3-spelare. (Om ni planerar att låta patienten spela in scenariot under nästa session ska patienten ta med sig inspelningsutrustningen till nästa session)

5. Avslut och utvärdering

Avsluta med att kort sammanfatta sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *