Hur fungerar psykologisk behandling?

Hur fungerar egentligen en psykologisk behandling? Det finns såklart väldigt många olika svar på den frågan beroende på vilken terapiform vi arbetar med. Men om vi ger oss på att besvara frågan utifrån ett KBT perspektiv är det vi gör när vi jobbar med terapi att försöka förstå och förändra beteenden.

Väldigt förenklat kan detta ske på två sätt:

1. Förändring genom direkta upplevelser

Ett sätt som vi kan hjälpa våra patienter att förändra sina beteenden är att vi låter dem få uppleva saker tillsammans med oss.

Det kan handla om olika övningar vi gör med våra patienter som exempelvis mindfulnessövningar, exponeringsövningar, andningsövningar eller avslappningsövningar.

Genom att vi är med och gör övningarna med patienten så kan vi även direkt vara med och påverka vad patienten ska lära sig!

2. Förändring genom språket

Det andra och kanske vanligaste sätter att hjälpa våra patienter är genom språket. Vi kan antingen prata med patienten (face-to-face, via telefon eller över internet) eller också får patienten ta del av något slags självhjälpsmaterial (detta kan ske genom text, bilder, ljudfiler eller video ec).

Oavsett vilket medium vi använder försöker vi med hjälp av språket få patienten att förstå sig själv och sina beteenden, samt skapa regler kring hur patienten bör bete sig i olika situationer. Målet med dessa regler är att patienten ska lära sig något av situationen och förhoppningsvis kunna förändra sina beteenden (och sitt mående).

Exempel på regler kan vara:

  • När jag känner mig deppig är det bättre att ringa din vän än att slå på tvn.
  • När jag får en panikattack på bussen ska jag inte gå av utan försöka stanna kvar.