Imaginär exponering 2

Mål

Målet med session är att patienten ska få intruktioner hur man spelar in, alternativt faktiskt spela in sitt exponeringsscenario för att påbörja exponeringssarbetet.

Föreslagen sessionslängd

30-60 min (beroende på om patienten ska spela in exponeringsövingen under sessionen eller inte)

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Ge instruktioner för inspelningen av exponeringsövningen (eller spela in direkt)
 3. Ge rational för imaginär exponering
 4. Hemuppgift
 5. Avsluta och utvärdera

Arbetsmaterial

Registreringsblad för imaginär exponering

Vad är viktigast?

 • Att patienten får repetera rationalen för imaginär exponering och förstår hur hemuppgiften går till.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor. Fråga därefter hur det gått att skriva exponeringsscenariot. Var det några speciella tankar eller känslor som dykt över intupp när patienten gjorde uppgiften?

Gå igenom hur det gått att skriva scenariot. Be gärna att få läsa scenariot och hjälp till hitta neutraliseringar mm. Använd gärna nedanstående checklista (som också återfinns i patientmaterialet “GAD – Imaginär exponering”.

 • Scenariot ska vara skrämmande och samtidigt trovärdigt. Det ska innehålla den fruktade situationen, dina reaktioner på situationen och den betydelse du tillskriver situationen och reaktionen.
 • Scenariot ska ta en till fem minuter att läsa, när det läses långsamt och med inlevelse.
 • Scenariot ska skrivas i presens och i jag-form (som om scenariot är något som händer dig just nu).
 • Scenariot ska inte innehålla neutralisering (till exempel ord som ”kanske” och ”inte så illa” dvs. sådant som skulle kunna minska din ångest under exponeringen) .
 • Scenariot ska innehålla många detaljer och även beskriva dina sinnesintryck (vad du ser, hör, känner etc).

2. Ge instruktioner för inspelningen av exponeringsövningen (eller spela in direkt)

Ge sedan instruktioner för hur patienten ska spela in scenariot på antingen en mobiltelefon eller på en inspelningsbar MP3-spelare. Påminn om att texten ska läsas långsamt och med känslomässig inlevelse.

Ett bra alternativ är att låta patienten spela in scenariot direkt under sessionen. Om så är fallet är det viktigt att du bokar tillräckligt med tid för att hinna med. Avsätt gärna en hel timme. Fråga sedan patienten hur det var att spela in scenariot. Använd de känslor och tankar som patienten fick till att åter ge rational för hur en exponering går till.

3. Ge rational för imaginär exponering

Gå igenom hur patienten ska fylla i exponeringsformuläret efter varje exponeringsövning. Repetera gärna punkterna på vad som är viktigt att komma ihåg vid exponering. Dessa återfinns även på exponeringsformulärets baksida:

 • Planera innan du påbörjar exponeringen vad du ska göra efteråt.
 • Välj en bekväm plats där du är ostörd.
 • Lyssna på din inspelning om och om igen under 30-60 minuter varje dag.
 • Lyssna tills ångesten avklingat något.
 • Ingen neutralisering!
 • Registrera i arbetsbladet.
 • Fortsätt exponering varje dag till dess att du inte upplever någon ångest, eller bara lite ångest, när du lyssnar på din inspelning.

4. Hemuppgifter

 • Lyssna till inspelning och registrera i arbetsblad
 • Fyll i skattningskalor

5. Avslut och utvärdering

Avsluta med att kort sammanfatta sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.