Ytterligare strategier för att hantera orostankar

Mål

Målet med sessionen är att lära patienten olika strategier för att hantera orostankar.

Föreslagen sessionslängd

30-45 min

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Psykoedukation om oro
 3. Övningar
 4. Hemuppgifter

Vad är viktigast?

 • Att patienten får lära sig en ny strategi/förhållningssätt att hantera oro och blir motiverad att pröva detta.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens självskattningsformulär samt föregående sessions hemuppgifter. Försök att utvärdera dessa i termer av strategier som patienten prövat för att hantera oro. Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Detta kan sedan ligga till grund för val av ytterligare strategier att lära ut under denna sessioon.

2. Psykoedukation om oro

Skapa kreativ hopplöshet genom att (återigen) beskriva att vi inte kan välja vilka tankar som triggas i olika situationer, men att vi kan lära oss att hantera/bemöta dem annorlunda (d.v.s. vi kanske inte kan påverka huruvida “tänk om-tankar” uppstår, men vi kan lära oss att inte hamna i kedjor av orostankar när vi får “tänk om-tankar”).

Illustrera gärna med hjälp av “badbollsmetaforen”, d.v.s. om vi kämpar med att hålla badbollen under vattnet blir det svårt att samtidigt simma/leka/dyka/vad vi nu vill göra i vattnet. Genom att acceptera att tankarna finns där ibland kan vi istället koncentrera oss på andra saker som känns viktiga i livet.

3. Övningar

Välj därefter en eller två övningar baserat på vilka tidigare uppgifter patienten provat och vad som fungerat/inte fungerat.

Förslag på övningar kan vara:

 • Soas
 • Flytande löv som följer strömmen
 • Benämna orostankar som “nu har jag en tanke om..”
 • Döp dina orostankar – vem är det som pratar.
 • Bussmetaforen (illustrera gärna med ACT-bilderna)

4. Hemuppgifter

 • Fortsätta träna på den eller de övningar som patienten prövat under sessonen
 • Fylla i skattningskalor

5. Avslut och utvärdering

Avsluta med att kort sammanfatta sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *