Acceptans

Mål

Målet med sessionen är att definiera begreppet acceptans och få patienten att reflektera kring vad som patienten behöver lära sig att acceptera och hur ett mer accepterande förhållningssätt skulle
kunna tänkas påverka patientens mående.

Föreslagen sessionslängd

30 minuter

Agenda

 1. Genomgång av hemuppgift
 2. Om acceptans
 3. Hemuppgift
 4. Avslut och utvärdering

Arbetsmaterial

Patientmaterial – Om acceptans

Vad är viktigast?

 • Att patienten får lära sig vad acceptans är, och vad det inte är.

1. Genomgång av hemuppgift

Gå igenom patientens skattningsskalor samt aktivitetsdagboken. Följ upp föregående sessions hemuppgift.

2. Om acceptans

Vad är acceptans?

Utgå med fördel från patientmaterialet. Fråga om patienten känner till sinnesrobönen:

”(Gud,) ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”

Undersök vilka tankar patienten har om begreppet acceptans.

– ”Känner du till begreppet acceptans? Vad får du får tankar kring det ordet?”
– ”Acceptans handlar om att vara icke-dömande och medvetet närvarande i nuet.”

Vad accepans är:

 1. Att välja att se, ha och stå ut med både den inre och den yttre verkligheten
 2. Utan att fly, undvika, förvränga eller döma den
 3. Och att handla utifrån denna verklighet på ett effektivt sätt i riktning mot sina värderingar och mål.

Vad acceptans inte är:

 • Var noga med att betona att acceptera inte är detsamma som att ”gilla” eller ”tycka om” något. I patientmaterialet finns ett bra exempel med regn som patienten gärna kan läsa igenom och reflektera kring.
 • Acceptans är inte hellar att ställa villkor. Det funkar inte att tänka:”Jag är beredd att acceptera det här förutsatt att det inte blir för jobbigt…”. Däremot kan man sätta en tidsgräns i tid. Exempelvis: ”Jag är bered att utsätta mig för det här i fem minuter”.

Vad behöver patienten acceptera?

Fråga patienten vad i patientens liv som patienten behöver acceptera.

Ofta handlar det om sådan vi inte kan förändra. Var noga med att betona att det inte finns något egenvärde i att godta situationer, händelser och beteenden som det går att göra något åt. Däremot så kan vi behöva acceptera att verkligheten faktiskt ser ut som den gör – för det gör det ju också det möjligt för oss att göra något åt det.

Att vara villig att acceptera en viss företeelse är alltså inte detsamma som att man ”vill ha” den! Ett sätt att illustrera detta är att använda sig av ”gäst på fest-metaforen”. Vi kan även behöva acceptera den smärta vi känner, de tankar och känslor vi har och de minnen vi bär med oss. Dvs. inre upplevelser som vi inte kan fly ifrån. Känslor och tankar inte är kontrollerbara, men våra handlingar är det. Om det behövs kan man illustrera acceptans med hjälp av fler metaforer som exempelvis ”Badbollen” eller ”Dragkamp med monster”-metaforen.

Avsluta diskussionen med att patienten får göra övningen ”Vad behöver jag acceptera?” som återfinns i patientmaterialet.

4. Hemuppgifter

 • Att fundera över vad som behöver accepteras och försöka inta ett mer accepterande
  förhållningssätt till saker och ting.
 • Fortsätta arbeta med tidigare hemuppgifter
 • Aktivitetsdagbok
 • Fylla i skattningsskalor

5. Avslut och utvärdering

Sammanfatta kort sessionens innehåll och gör en enkel utvärdering.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *