Utvärdera mottagningens ekonomi

Olika mottagningar har olika ekonomiska förutsättningar. Vissa får betalt per besök, andra per avslutad behandling, några får en klumpsumma baserad på antalet listade patienter osv. Men oavsett hur ersättningssystemet är utformat så behöver vi säkerställa att mottagningens budget håller. Och utifrån ett samhällsperspektiv är det också bra att försöka ge så mycket vård som möjligt för våra skattepengar.

Så hur kan man mäta detta? Det beror självklart på vilket ersättningssystem vi har!

Ett sätt att mäta är såklart att räkna samman hur mycket pengar vi får per besök, behandling eller patient. Problemet är dock att en vårdcentrals ekonomi ofta är ganska svåröverskådlig, vilket gör att vi behöver hitta enklare sätt att räkna.

Risker med att bara räkna pinnar

Det kanske vanligaste (och enklaste) sättet att mäta ”produktion” är att räkna ihop hur många besök (eller pinnar) en viss behandlare genomför på en månad. I bästa fall divideras detta med hur mycket behandlaren arbetar. Det är ju stor skillnad på en behandlare som träffar 20 patienter per vecka på en heltidstjänst, jämfört med en behandlare som träffar lika många på en halvtidstjänst.

Men även om vi tar hänsyn till hur mycket behandlaren faktiskt arbetar så finns det stora problem med att endast uppmärksamma detta mått.

Fler pinnar leder inte nödvändighet till bättre ekonomi, högre kvalitet eller ökad tillgänglighet!

Om vi ensidigt strävar efter att träffa så många patienter som möjligt är risken stor att vi inte hinner lägga någon tid på att utveckla vår mottagning vilket på lång sikt kan leda till sämre kvalitet. Vi blir som den stressade cyklisten som fortsätter springa bredvid cykel för att han inte hinner sätta sig upp och cykla.

Inte heller är det självklart att fler besök leder till ökad tillgänglighet. Om vi i genomsnitt träffar varje patient 10 gånger och ökar ”produktionen” från 20 till 25 besök per vecka så hinner vi endast behandla en halv extra patient varje vecka. Om vi istället väljer att korta behandlingslängden från 10 till 5 samtal så hinner vi träffa dubbelt så många patienter vilket leder till kortare köer.

  • Låg kvalitet och långa köer kan leda till att patienter listar om sig, vilket kan försämra ekonomi.
  • Långa köer skapar också problem för vårdcentraler som vill minska sina kostnader genom att triagera över bedömningar av psykisk ohälsa från hyrläkare till exempelvis psykologer.

Så för att bättre utvärdera vår ekonomi behöver mäta mer än enbart hur många besök som mottagningen genomför.

Här följer några förslag:

  • Antal besök per behandlare och månad dividerat med behandlarens arbetstid
  • Antal nybesök per månad
  • Antal avslutade behandlingar per behandlare och månad

Planera produktion istället för att jaga pinnar

En utmaning med att utvärdera en mottagnings produktion är att mätandet endast upplevs som en kravfylld och pressande pinnjakt av medarbetarna. Dessutom är antalet pinnar inte heller något som jag som behandlare helt kan styra över som när exempelvis patienter utan förvarning uteblir från ett besök.

Därför kan ett bättre sätt att utvärdera en mottagnings produktion vara att mäta om mottagningen lyckas genomföra den produktion vi planerat att göra. Märker vi att 20% av mottagningens patienter i genomsnitt uteblir kanske vi behöver lägga in det i produktionsplanering så att vi inte behöver känna stress varje gång en patient uteblir.