Hur utvärderar vi vår arbetsmiljö?

De flesta som arbetar i offentlig vård har säkert någon gång fyllt i en medarbetarenkät. Dessa ger många gånger värdefull information om hur arbetsplatsen mår och till viss del även hur den kan utvecklas. Dock genomförs dessa enkäter så sällan så att de inte fångar mindre förändringar och tendenser i vår arbetsmiljö.

Därför finns det ett värde av att också hitta enkla metoder för att kontinuerligt utvärdera vår nuvarande arbetsmiljö så att vi snabbare kan uppmärksamma förändringar vi kan behöva åtgärda.

Vem ”äger” utvärderingen?

En viktig fråga när det kommer till att utvärdera arbetsmiljö är vem som ska äga resultatet från dessa mindre arbetsmiljöutvärderingar. Är det chefen eller är utvärderingarna endast till för medarbetarna i arbetsgrupper, eller den enskilda medarbetaren?

Här finns en etisk utmaning.

Om chefen är med i utvärderingsarbetet så kan det vara enklare att få till större förändringar. Samtidigt så kanske jag som medarbetare inte vill att chefen ska få reda på alla mina tankar och åsikter om arbetsplatsen. Detta är ju något som större medarbetarenkäter löser genom att svaren redovisas som medelvärden för större grupper. Men om resultaten blir alltför anonyma så är det inte säkert att de innehåller tillräckligt med information för att vi ska kunna fatta kloka beslut om förbättringsåtgärder.

Nedanstående förslag är utformat som en balans mellan dessa två perspektiv.

1. Arbetsbelastning

Ett enkelt sätt för medarbetarna att utvärdera sin arbetsbelastning är att alla varje vecka själva fyller i sin upplevda arbetsbelastning på en likertskala. Resultatet från dessa kontinuerliga utvärdering är inget som behöver sammanställas ”offentligt”. Däremot så kan det vara en viktig informationskälla som kan hjälpa enskilda medarbetare att fatta kloka beslut. Vill medarbetar dela med sig av sitt resultat är det såklart helt ok, men informationen ”ägs” av medarbetaren.

Hur har min arbetsbelastning varit under veckan?

  • För låg
  • Lagom
  • För hög

2. Arbetsglädje

Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Är det inte då konstigt att inte lägga lite tid på att faktiskt uppmärksamma hur ”roligt” eller ”intressant” vi upplever att vårt arbete är?

Ett sätt att göra detta är att precis som vid skalan ovan varje vecka utvärdera vår arbetsglädje?

Hur har min arbetsglädje varit under veckan??

  • Hög
  • Mellan
  • Låg

Dokument för personlig utvärdering av arbetsmiljö

Här är ett enkelt dokument där enskilda medarbetare för egen del kan utvärdera sin personliga arbetsmiljö.

Personlig utvärdering av arbetsmiljön