Hur utvärderingar vi det vi gör?

De flesta utvärderingsmetoder i denna manual förespråkar att vi manuellt ska samla in och sammanställa data. Många kanske tänker det är onödigt när man istället kan bygga olika tekniska lösningar som automatiskt sammanställer data från journalsystemet.

Detta har självklart sina fördelar. Samtidigt behöver vi fundera på vilket syfte vi har med att samla in data från första början.

Är syftet att vi ska sammanställa en fin rapport som vi kan visa omvärlden – då är såklart ett automatiskt tillvägagångssätt att föredra. Men om utvärderingen istället syftar till att vi hela tiden ska lära oss mer om det vi faktiskt gör – så att vi hela tiden kan förbättra vårt arbetssätt – så vill vi komma så nära ”datan” som möjligt. Och då blir det kontinuerliga arbetet med att samla in och sammanställa alla data i sig en viktig aktivitet!

Utvärdera ”för hand”

Att utveckla en mottagning är inget vi gör en gång, och sedan är det klart. Patientpopulationen förändras, antalet listade patienter ändras, personal kommer och går. Eftersom förutsättningarna ständigt förändras är utveckling något vi hela tiden måste ägna oss åt.

Rent konkret handlar det om att vi hela tiden behöver fatta en massa beslut.

  • Ska vi starta en ny gruppbehandling eller vänta?
  • Hur många patienter måste vi bedöma för att fylla vår grupp?
  • Hur många patienter hinner vi bedöma utan att få köer till våra behandlingar?

För att kunna fatta kloka beslut behöver vi känna till så mycket som möjligt om vår mottagning. Och eftersom många av dessa beslut är något vi gör i förbifarten behöver kunskapen finnas ”i våra huvuden” och inte i en automatisk rapport vi kan leta fram i vår mailkorg.

Därför kan det vara bra att utvärdera för hand!