Utvärderingspaket för enkel muntlig utvärdering

Det absolut enklaste sättet att utvärdera en behandling är att vid varje session fråga patienten om omfattande patientens problem varit på en likertskala 1-10.

Utvärdera problemens omfattning i början av sessionen

I början kan man fråga hur stora patienten problem varit den senaste veckan.

– På en skala 1-10 hur stora har dina problem varit under veckan som varit, där 10 är att dina problem varit jätte stora och 1 är att du inte alls märkt av dem?

Utvärdera patientens tilltro och följsamhet till behandlingen i slutet av sessionen

– På en skala 1-10 hur säker är du på att du kommer att genomföra det vi kommit överens om under sessionen/klara av din hemuppgift/göra det du nu beslutat dig för att göra?

(Välj det frågealternativ som passar bäst för dig och din patient.)

Utvärdera hur nöjd patienten är med sessionen

– På en skala 1-10 hur hjälpsam har denna session varit, där 10 är det här var helt rätt för mig/vi har pratat om precis rätt saker/jag har fått precis den hjälp jag behövde och och 1 är vi har helt missat mitt problem/jag har inte fått den hjälp jag önskat?