Rutin för uteblivna patienter

En stor del av våra patienter kommer att missa våra bokade samtal. Självklart går det att motverka till viss del. SMS-påminnelser, tydliga behandlingsöverenskommelser och enkla kontaktvägar kan göra en del. Men trots det så är det ändå många som bara inte dyker upp. Så frågan är vad vi gör då?

Här är förslag på två alternativ.

Alternativ 1 – Kontakta patienten

Ring upp patienten direkt och hör varför patienten uteblivit. Om pat inte svarar, skriv en kort journalanteckning att patienten uteblivit och skriv ut ett adresskuvert och skicka brev till patienten.

Brevmall

Hej!

Du uteblev från ett besök hos psykolog på ABC Vårdcentral 2014-XX-XX.
Om du är intresserad av en ny tid är du välkommen att höra av dig på telefonnummer 012-123 45 67.

Vänliga hälsningar,
Förnamn Efternamn

Journalanteckning

Kontaktorsak Patienten uteblev från inbokat samtal. Undertecknad skickar brev om att patenten får höra av sig om vidare kontakt önskas.

Alternativ 2 – Låt patienten kontakta oss

Var tydlig med att patienten ansvarar för att ta kontakt vid uteblivet besök, annars avslutas behandlingskontakten. Ge även denna information i skriftlig form.

Journalanteckning

Kontaktorsak Patienten uteblev från inbokat samtal. Patienten har informerats om att han/hon får återkomma om ny kontakt önskas.

OBS: Ett undantag från denna regel är patienter där suicidrisk föreligger.