Tips för tolksamtal

Då och då möter vi patienter där vi behöver tolk för att kunna kommunicera. Här följer några generella tips på vad som kan vara bra att tänka på.,

Inför tolksamtalet

De flesta vårdcentraler har avtal med ett tolkföretag som enskilda behandlare direkt kan ringa eller maila för att beställa tolk. Viktig information att skicka med beställningen är:

 • Start och sluttid för tolkningen
 • Plats för tolkningen
 • Språk
 • Eventuella andra preferenser vad gäller kön, religion, nationalitet osv.
 • Referensnummer för vårdcentralen.

Under samtalet

Under själva samtalet finns några viktiga saker att tänka på

 • Håll den inbokade tiden! Tolken kan ibland vara inbokad på andra uppdrag senare samma dag och därför är det viktigt att inte samtalet drar över.
 • Tänk på placeringen i rummet. Det är du och patienten som ska föra samtalet och därför ä det lämpligt att sitta som i en triangel med tolken ”i spetsen”.
 • Tala direkt till din patient, inte till tolken. Tolken kommer att tolka det du och din samtalsparter säger i jag-form.
 • Tala klart och tydligt. Försök också att undvika komplicerat fackspråk eller slanguttryck.
 • Tala lugnt och i lagom korta pass. Annars är risken att inte tolken hinner med att tolka det du sagt.
 • Låt alla alltid prata till punkt utan att avbryta. Annars finns risk att det nu säger inte hinner tolkas.
 • Namn, siffror och adressen ska uttalas extra tydligt. Upprepa gärna det du samt för att säkerställa att det blir rätt.
 • Kontrollera fakta. Tänk på att det är du som är ”ämnesexperten” och tolken enbart är där i egenskap av ”språkexpert”. Tolken kan därför ibland behöva använda en ordbok för att hitta rätt ord, så var beredd på att ge tid för detta.