Utvecklingsplan

Denna utvecklingsplan visar hur vi planerar att utveckla hemsidan. Notera att den uppskrivna ordningen kan komma att ändras.

Version 2

 • Organisation
  • Styra flöden med pulsmöten
  • Produktionsplanering
  • Lärandeytor
 • Manualer
  • Öppen gruppbehandling insomni
  • Öppen mindfulnessgrupp
 • Sökbara handouts

Version 3

 • Manualer
  • Öppen gruppbehandling ACT
  • Psykologisk rådgivning vid paniksyndrom
  • Psykologisk rådgivning vid generell ångest
  • Psykologisk rådgivning vid stressproblematik
  • Psykologisk rådgivning vid långvarig smärta
  • Primärvårdsanpassad KBT vid generell ångestproblematik
 • Webbaserat verktyg för produktionsplanering
 • Webbaserat verkyg för behandlingsutvärdering

Version 4

 • Manualer
  • Föreläsning om depression och nedstämdhet
  • Föreläsning om stress
  • Föreläsning om oro
  • Föreläsning om sömnproblem
  • Lågintensivt vårdprogram för patienter med långvarig problematik
   • Primärvårdsanpassad KBT vid långvarig smärta
   • Primärvårdsanpassad KBT vid paniksyndrom
   • Primärvårdsanpassad KBT vid social fobi
   • Primärvårdsanpassad KBT vid stressproblematik
   • Primärvårdsanpassad KBT vid utmattningssyndrom
  • Öppen gruppbehandling med beteendeaktivering
  • Öppen gruppbehandling för stress (baserad på ACT)
 • KBT Guiden
  • Samtliga behandlingsmanualer på kbtguiden.se

Version 5

 • Manualer
  • Gruppbehandling vid depression
  • Gruppbehandling vid GAD
  • Gruppbehandling vid OCD
  • Gruppbehandling vid paniksyndrom
  • Gruppbehandling vid social fobi
  • Transdiagnostisk gruppbehandling (inspirerad av Unified Protocol)
  • Basutredning ADHD
  • ”Krydda med ACT” – ramverk för att använda ACT metoder i traditionell KBT behandling

Version 6

 • Produktion av mobilapp för registrering av patientdata