Inlägg

Tre frågor för att skilja mål från värderingar

En fälla vi lätt hamnar i när vi arbetar med värderingar, är att vi istället pratar om mål.En hjälp för att skilja ett mål från en värdering är att ställa sig dessa tre frågor.

1. Skulle du redan idag kunna agera på ett sätt som är förenligt med denna värdering?

Om svaret är nej är det troligtvis ett mål och ingen värdering.

2. Är denna värdering något du någon gång skulle kunna bli klar med, slutföra eller helt och hållet uppnå?

Är svaret ja är det troligtvis ett mål och ingen värdering.

3. Har du full kontroll över hur du utför denna värdering?

Om svaret är nej är det troligtvis ett mål.