Om

Jag som skrivit denna manual heter Mattias Myrälf. Jag är legitimerad psykolog och har de senaste åren arbetat i primärvården med att bygga upp mottagningar för psykisk (o)hälsa. I detta arbete har jag haft den stora förmånen att både kunna arbeta ”på golvet” som klinisk psykolog men också sitta med i ledningen och arbeta med att organisera och utveckla vårdcentralens arbete på ett mer övergripande plan. Denna manual är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter av detta arbete.

Denna manual bygger på samtal från hundratals kliniker under en period av tio å.

Primärvården är i förändring. Vi som arbetar med psykisk ohälsa håller på att hitta våra roller.

 

Det är lika bra att erkänna direkt, ett sånt här arbete är inget man gör ensam. De flesta idéerna och lösningarna är rakt av stulna från många av alla fantastiska kolleger jag haft privilegiumet att samarbeta med under åren. Här följer en kort lista.

Ola Enström är min fantastiska PTP-psykolog (nu legitimerad) som särskilt bidragit med en touch av ACT, och varit ett ovärderligt bollplank i utvecklandet av effektiva patientflöden. Ola har en osviklig blick för organisationer och är en förmåga att slutföra de projekt jag påbörjar.

Linda Bylin är legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut med lång klinisk erfarenhet från både psykiatri och primärvård. Linda har särskilt bidragit med att lägga grunden till många av våra primärvårdsanpassade KBT manualer.

Petra Vogt är distriktsläkare och före detta vårdcentralschef med ett genuint intresse av organisation, ledarskap och medarbetarskap i vården. Petra utsågs till framtidens ledare i läkarkåren 2013 och arbetar numera som regionchef på Capio Närsjukvård Region Mitt.

Thomas Gustavsson, leg. psykolog och utbildare i FACT är den som initialt inspirerade mig att pröva nya sätt att arbeta i primärvården. Thomas har hela resan generöst bidragit med kunskap i stort och smått och utan honom hade med största sannolikhet aldrig denna manual skrivits.

Kristofer Zetterqvist är leg. psykolog och psykoterapeut som arbetat som handledare och varit klinisk rådgivare vid utvecklingen av denna manual.

Mats Dahlin också leg. psykolog/psykoterapeut är nog den som med sin breda erfarenhet och expertkunskaper i Brief intervention bidragit med alla de bästa idéerna till denna manual.

Magnus Bergel är distriktsläkare vid Årsta vårdcentral och är den som stått för den medicinska granskningen av utformningen av vår bedömningsprocess och hur vi valt att arbeta med primärvårdstriage.

Cecilia Eich och Heidi Lindbäck är båda distriktsläkare som bidragit med helhetstänkt och röda flaggor.

Samuel Tegmyr och Mårten Roos är läkare som varit värdefulla medarbetare i arbetet med att ta fram effektiva triageprocesser.

Henry Westin är ingenjör som bidragit med både allmän kunskap om utvecklingsarbete samt specifika insikter kring patientflöden och arbetsprocesser.

Emelie Schröder är leg. psykolog med erfarenhet av implementera FACT som varit en stor inspirationskälla.

Alla andra fantastiska kolleger som jag fått möjlighet att samarbeta med under de år jag arbetat i primärvården.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *