Little´s lag

Din läkare har skickat en remiss för att du ska genomgå en utredning för ADHD. Du får reda på att den mottagning som gör utredningen klarar av att utreda en ny person var 4:e arbetsdag och det är 100 personer i kön före dig. Du räknar snabbt ut att du behöver vänta 400 dagar dvs. nästan 2 år på din utredning.

Little’s lag hjälper oss räkna ut genomloppstiden

Det du just gjort är att räkna med Little’s lag. Little’s lag hjälper oss räkna ut hur lång tid det tar för någonting att passera ett “system”. Formeln ser ut såhär:

Genomloppstid = Antal flödesenheter i omlopp * Cykeltid

Nedanstående modell är en illustration av samma sak:

Modell Little´s lag

Flödesenhet är det som tillförs “värde” i ett flöde. I exemplet med ADHD-utredning är den flödesenheten “du”, alltså den människa som blir utredd. En flödesenhet kan också vara en råvara som bearbetas till en produkt, ett fordon som passerar en viss vägsträcka eller information som bearbetas av en handläggare.

Resurs kallas det som tillför värdet till flödesenheten. Psykologen som genomför ADHD-utredningen är en resurs. Resursen kan också vara en maskin som bearbetar en produkt, en väg som bilar kan köra på eller en handläggare som utifrån information tar ett beslut.

 Cykeltiden är hur lång tid det i genomsnitt tar för resursen att tillföra värdet till flödesenhet. I exemplet med ADHD-utredningen är cykeltiden det tar att genomföra utredningen, alltså fyra dagar. Cykeltiden kan både räknas för en hel process (den genomsnittliga tiden för hela utredningen) men det går även att räkna ut cykeltiden för enskilda delprocess (som ett visst moment i utredningen).

Genomloppstiden är hur lång tid det tar för varje flödesenhet att komma igenom hela systemet. I exemplet är genomloppstiden för en ADHD-utredning två år.

400 arbetsdagar = 100 patienter * 4 dagar/patient

Parallella processer

I vården sker de flesta flöden i form av parallella processer. En läkare behandlar inte bara en patient åt gången utan har flera behandlingar igång samtidigt. För att räkna ut cykeltiden för en behandling behöver vi därför räkna ihop den totala besökstiden för varje patient.

Exempel psykologisk behandling

En psykolog i primärvården träffar i genomsnitt 4 patienter per dag och varje behandling är i genomsnitt 8 sessioner. Det ger en cykeltid på 2 dagar för en hel behandling*. Om terapeuten har en kö på 40 patienter blir genomloppstiden 80 dagar, dvs. patienter behöver i genomsnitt vänta 80 dagar på att få behandling.

80 arbetsdagar = 20 patienter * 2 dagar per patient

Om vi gör om formeln kan vi även räkna ut hur många patienter psykologen i genomsnitt hinner behandla på ett år.

210 arbetsdagar / 2 dagar per patient = 105 patienter per år

En annan psykolog träffar i genomsnitt 6 patienter per dag och har en genomsnittlig behandlingslängd på 6 sessioner. Det ger en cykeltid på 1 dag*. Om terapeuten har en kö på 40 patienter blir genomloppstiden 40 dagar.

40 arbetsdagar = 40 patienter * 1 dag per patient

Denna psykolog hinner under ett år behandla 210 patienter, alltså dubbelt så många som den första psykologen.

210 arbetsdagar / 1 dag per patient = 210 patienter per pr

* I verkligheten är naturligtvis alla behandlingtillfällena utspridda över flera veckor, men för att räkna ut cykeltiden (som är den totala behandlingstiden) tänker vi oss att tiderna följer direkt efter varandra.

Slutsatser

Om vi vill öka antalet patienter som får behandling finns det tre saker vi kan göra:

  1. Anställa fler behandlare
  2. Öka antalet patienter varje behandlare träffar per dag
  3. Korta den genomsnittliga behandlingslängden.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *